Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

0
1062

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli sağlık personel alım ilanı yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda Üniversite bünyesine Hemşire, Diyestisyen, Eczacı, Fizyoterapist, Laborant, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli branşlarında 120 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel ilanında üniversitenin birimlerine 80 Hemşire, 2 Diyetisyen, 4 Eczacı, 5 Fizyoterapist, 5 Laborant,  12 Sağlık Teknikeri, 12 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacaktır.

“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.”
 • Göreve başlayıp çalıştığı birimde mesleki yeterlilik anlamında uyum sağlayamayanların
  görev yeri değiştirilmeyip sözleşmesi fesih edilecektir.
 • SGK Hizmet Dökümü belgesinde ilgili meslek kodu ile istenilen primli gün sayısının
  karşılanmış olması gerekir.

Genel Şartlar:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik
  hariç),
 • Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018 KPSS Lisans, 2018 KPSS Ortaöğretim ve
  2018 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış
  olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak şartlarını taşıması,
 • Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
  maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
  • * Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
   suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans
   mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.
  • ** Sınav şartı aranmayan kadrolara birden fazla başvuru olduğu takdirde asil aday noter
   kurası sonucuna göre belirlenecektir.
  • *** Özel Koşul istenen pozisyonlar için gerekli belgelerin Üniversitemiz Personel Daire
   Başkanlığının [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
   İlana başvuracak adayların (Eczacı kadrosu hariç); ilanın Resmi Gazetede yayımlanma
   tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir
Eczacı kadrosuna başvuracak adayların ;
İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ve mezuniyet belgesini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. E-postası Üniversitemize ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsen veya posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eczacı kadrosuna başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:

 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Üniversitemiz https://personel.beun.edu.tr/formlar/cesitliformlar.html adresinden temin edilecek olup, isteklilerin e-posta göndermeden önce eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir.)
 • Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan
  edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların
  tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat
  yapılmayacaktır.
 • Eczacı kadrosu için noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine
  başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi https://www.youtube.com/user/beunedu
  adresinden canlı olarak yayımlanacaktır. Kura çekim işleminin yeri ve zamanı Üniversitemiz
  https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.
  İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ
  edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün
  içerisinde aşağıda sayılan evraklarının asılları veya onaylı fotokopileri Üniversitemiz Sağlık
  Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi
  içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır

Sözleşme için Gerekli Belgeler:

 1.  6 Adet Fotoğraf,
 2.  Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Üniversitemiz https://personel.beun.edu.tr/formlar/cesitliformlar.html adresinden temin edilecektir.)
 3. Özgeçmiş,
 4. Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 5. Kimlik Fotokopisi,
 6. Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 7. Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 8. Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
 9. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı
  kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
 10. Özel Koşul Belgesi (Varsa),
 11. Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

 

Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi: 14.07.2020
Son Başvuru Tarihi: 28.07.2020
 

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

18 − 3 =