Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
353

Yüksek İhtisas Üniversitesi Profesör, Doçent, Dr Öğretim Üyesi , Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak!

Yüksek İhtisas Üniversitesi Profesör, Doçent, Dr Öğretim Üyesi , Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak toplam 10 personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihi : 23.03.2020

Son Başvuru Tarihi : 06.04.2020

PROFESÖR, DOÇENT VE DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
 • Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)
 • İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Adli Sicil Belgesi
 • Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan veya e- devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
 • Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için,1 adet dosya ve 6 adet CD, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD
 • Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat
 • Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri

ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek; Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve bunu belgelemek.
 • Özgeçmiş
 • Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ilanda belirtilen ilgili alandaki ALES sınavından en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
 • İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi başvuruları için)
 • İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
 • Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
 • Adli Sicil Belgesi
 • Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan veya e-devletten ayrıntılı hizmet belgesi
 • Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Sınav Bilgileri:

 • Ön Değerlendirme Tarihi : 07.04.2020
 • Sınav Tarihi : 09.04.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 10.04.2020

Resmi Gazete’ de yayımlanan ilana ulaşmak için tıklayınız.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

6 + 16 =