Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
1106

Yüksek İhtisas Üniversitesi çeşitli alanlardaki akademik birimlerine Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü 15 Mayıs 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilanda çeşitli kadrolara Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaptığı açıklama aşağıda yer almaktadır.

“Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca
aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.”

İlan Başlangıç Tarihi: 15.05.2020 

Son Başvuru Tarihi: 05.06.2020

Başvuruda İstenilen Belgeler

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ
BELGELER
 • Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
 • Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)
 • İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro
  yazılacaktır)
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Adli Sicil Belgesi
 • Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi)
  Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
  gerekir.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı
  kurumdan veya e- devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
 • Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için,1 adet
  dosya ve 6 adet CD, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD
 • Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik
  Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/ kurumsal/mevzuat
 • Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16
  digit ORCİD identifier) ve belgelendirmeleri
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip
  olmak ve bunu belgelemek;
 • Özgeçmiş
 • Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ilanda belirtilen ilgili alandaki ALES sınavından en
  az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
 • İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen
  Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi
 • İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro
  yazılacaktır)
 • Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
 • Adli Sicil Belgesi
 • Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında
  alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış
  oldukları kurumdan veya e-devletten ayrıntılı hizmet belgesi
 • Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve
  eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili
  birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı
  geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal
  edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Öğretim Görevliliği Alım İlanı İçin;

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.06.2020
Sınav Tarihi : 10.06.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.06.2020

Bu haberle ilgili duyuru resmi gazete sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

4 × 3 =