YÖK Kanununda Değişiklik: Öğretmenlerin Yaz Tatili Kısalacak mı?

0
150

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kanununda değişiklik teklifi TBMM tarafından kabul edildi.

Covid-19 salgını nedeniyle sekteye uğrayan eğitim sürecinin telafisine ilişkin düzenleme ile birçok düzenlemeyi içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

YÖK Kanununda Değişiklik başlıklarına ve detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Doçentlik Başvuru Sayısı Artacak

Üniversiteler Arası Kurulca belirlenen takvimde belirtilen bir yıl içerisinde sadece iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısı arttırılacak böylece doçentliğe kabul edilme süresi kısalacak. Ayrıca Doçentlik sınavında değerlendirmeye esas alınan raporlar, jüri üyelikleri, jüri ve başvuru sonucu, elektronik ortamda erişime açılacak.

Ortak Araştırma Merkezleri Açılacak

Kanuna göre, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) devlet yükseköğretim kurumlarında kalkınma planları hedefleri doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte Ar-Ge faaliyetleri için bir koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde, birden fazla yükseköğretim kurumunun iş birliğiyle ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulabilecek. İkiden fazla sayıda aynı ad, görev ve misyonla kurulacak ortak uygulama ve araştırma merkezi olamayacak.

Ortak uygulama ve araştırma merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Öğretim görevlisinde tezli yüksek lisans ve 35 yaş sınırı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafınca belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olan öğretim görevlileri haricinde  öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama şartı aranacak.

75 yaşına kadar çalışma sınırını kapsayan üniversitelere yenileri eklendi

Öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar çalışabilmelerine olanak sağlayan kanunda yer alan üniversitelerin arasına Kafkas Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eklendi.

Kanunla kadroları Öğretim Görevlisi kadrolarına dönüştürülen öğretim elemanlarına ders verme imkanı

Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve kanunla kadroları öğretim görevlisi kadroları haline getirilen uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkanı tanınacak.

Açıköğretim Öğrencileri öğrencilik haklarından yararlanabilecek

Açıköğretim öğrencileri, kayıt oldukları açıköğretim programının katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesini düzenli yaptığı takdirde ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak.  Eğer öğrenciler üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmez ise öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilecek.

Açıköğretim eğitimi döner sermaye gelir fazlaları burs olarak kullanılacak

Açıköğretim hizmeti veren yükseköğretim kurullarının döner sermaye işletmelerinin açıköğretim fakültelerine ait alt hesaplarında oluşan gelirler, özellikle bu faaliyetlerin gerektirdiği giderlerde kullanılacak.

Ayrıca bu hesaplarda üçer aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlalarının yüzde 80’i, her 3 ayda bir, izleyen ayın 15’ine kadar YÖK Başkanlığı muhasebe birimi hesabına aktarılacak. Aktarılan bu tutarlar Başkanlık bütçesine kaydedilecek ve devlet, yükseköğretim kurullarına kaynak aktarmak suretiyle doktoralı bilim insanı ve araştırmacı yetiştirilmesi için kullanılacak. Devlet üniversitelerinde bulunan, YÖK tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda yapılan doktora programlarındaki öğrencilere, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’a tabi olmaksızın burs verilebilecek. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

Öğretim Elemanları için uygulanan disiplin hükümlerinde düzenleme yapılacak

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının tabi olduğu disiplin hükümleri, konu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alınarak bilimsel özerkliğe uygun ve günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmektedir. 

Bu kanunla rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan akademik personel ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunan personel ile memurlar için yetkili disiplin kurullarının teşkili düzenlenmektedir.

Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz için üniversite disiplin kuruluna yapılacağı başvurulması gerekiyor. Uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı itiraz başvurusunun yapılacağı disiplin kurullarının oluşumu ve yönetimi yeniden belirleniyor.

 

Uzaktan Eğitim sürecinde aksayan derslerin telafisi için

öğretmenlerin izin ve tatilleri düzenlemesi

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri yeniden düzenlendi.

Düzenlenen kanuna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil sürelerinde yönetmelikte belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

İzin süreleri 1 aydan az olmayacak

Rehberlik öğretmenleri için izinleri 1 aydan az olmamakla beraber; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması durumunda izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. 

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programları ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri dolayısıyla MEB tarafından öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Ancak yine izinleri 1 aydan az olmayacak şekilde düzenlenmiştir.

İkinci bir görev olarak kendilerine okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

YÖK Kanununda yapılan değişiklikleri ile ilgili diğer haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

3 × two =