Yıldız Teknik Üniversitesi Akademisyen İlanı Yayımlandı

0
202

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Yıldız Teknik Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 7 öğretim üyesi ve 36 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 22 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 2 Profesör ve 5 Doçent ile 28 Araştırma Görevlisi ve 8 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2019.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.  “
İlanda yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Elektrik-Elektronik Fakültesi: Elektrik Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • İnşaat Fakültesi: İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği
 • Makine Fakültesi: Makine Mühendisliği,
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi: Müzik ve Sahne Sanatları
(*) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Başvuru Yöntemi
 • İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut (USIS/EBYS) kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler aydek@yildiz.edu.tr e-posta adresi vasıtasıyla veya https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusu gerçekleştirebileceklerdir.
 • Başvurunun komisyon ve jüri değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra AYDEK şartlarının sağlandığını/sağlamadığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığından alınabilir.

Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli:

 1. Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Adaylar başvurularını;
 2. Profesör ve Doçent kadrosu için; “YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLEDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir. Belirtilen sistem üzerinden tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. İlan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapılabilecektir. NOT 1: Yabancı ülkelerden alınan diploma/unvanların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. NOT 2: Doçentlik sözlü sınav tarih ve yerine ilişkin bilgiler www.yildiz.edu.tr adresinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Diğer konulara ilişkin bilgiler ilgili birimden temin edilebilir. NOT 3: İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 4. Süreçle ilgili yardım ve destek için: aydek@yildiz.edu.tr

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.”

Diğer Açıklamalar:

 • Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet anasayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavlar aynı saatte olabileceğinden dolayı adayların tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir.
 • Araştırma görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
 • Aşağıda belirtilen durumda bulunan adaylar ilana başvuru yapamazlar.
  • 06/02/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler,
  • Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler.
GENEL ŞARTLAR :
 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak,
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
 5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÖZEL ŞARTLAR :
 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
MUAFİYET :
 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
  ÖNEMLİ NOTLAR:
 • “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 • Başvuru için gerekli belgeler ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartlarla ilgili özet bilgi tablosuna prs.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
SINAV TAKVİMİ :
 • İlk Başvuru Tarihi : 22.10.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 06.11.2020 (Mesai Bitimi)
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 13.11.2020
 • Sınav Giriş Tarihi: 18.11.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 20.11.2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

three × 1 =