Yeditepe Üniversitesi 11 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak!

0
1150

Yeditepe Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımladı.

Yeditepe Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 11 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 10 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanında 11 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
İlanda yer alan Yeditepe Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Ekonomi Bölümü
 • Mühendislik Fakültesi: Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Ticari Bilimler Fakültesi: Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü,Uluslararası Finans Bölümü, Lojistik Yönetimi Bölümü

GENEL ŞARTLAR:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirmeve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 • Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafındankabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. 1 adet fotoğraf,
 4. Öz geçmiş,
 5. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 6. Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
 7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
 8. Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Muafiyet:
 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
Sınav Takvimi
 • Duyuru Başlama Tarihi:  İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir (10.09.2020)
 • Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi:  Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Detayları, Son Değerlendirme Tarihi üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinden, duyurular bölümünden açıklanacaktır.
 • Kabul Edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.)
 • Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:  www.yeditepe.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 × 5 =