Yalova Üniversitesi 31 Akademisyen Alım İlanı Yayımladı

0
476

Yalova Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Yalova Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği 21 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ilanında toplamda 18 öğretim üyesi ve 13 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Yalova Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında 12 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doçent ve 4 Profesör 8 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır”
İlanda yer alan Yalova Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: Psikoloji, Sosyal Hizmet, Tarih
 • İslami İlimler Fakültesi: Temel İslam Bilimleri
 • Mühendislik Fakültesi: İnşaat Mühendisliği
 • Sanat Tasarım Fakültesi: İç Mimarlık, Resim,

İstenen Belgeler

 1. Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir
Not :
 1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
 2. Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
 3. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 5. Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’ndan sağlayabilirler.
 6. Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
 7. Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://personel.yalova.edu.tr/Page/Icerik/ogretim-uyesi-alim-ilani adresinden ulaşabilirler.
 8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi’ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.
 9. Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 10. Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir.
 11. İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 12. Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.”
İlanda yer alan Yalova Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Mühendislik Fakültesi: Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi: Grafik Tasarımı, İç Mimarlık
 • Spor Bilimleri Fakültesi: Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat
 • İslami İlimler Fakültesi: Temel İslam Bilimleri
 • Yalova MYO: Park ve Bahçe Bitkileri,
 • Termal MYO: Terapi ve Rehabilitasyon
 • Rektörlük: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER

 1. Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/177/Oretim_Eleman_Bavuru_Formu_1.doc adresinden ulaşılabilir.)
 2. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi Resmi Kurum veya Noter onaylı yada e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
 3. Bir adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
 4. ALES Belgesi.
 5. Lisans Transkripti Fotokopisi.
 6. Öz geçmiş.
 7. Yabancı Dil belgesi (MYO’lara başvuranlar için zorunlu değil.)
 8. Arş. Gör. kadrolarına başvuranlar için tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.
 9. Tezli yüksek lisans bitirme belgesi.
 10. Tecrübe belgesi. (İlan şartlarında alanında tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış yada çalışanlar için ise hizmet belgesi).
 11. Nüfus cüzdanı sureti.
Not :
 • Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
 • Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
 • Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
 • Başvuru başlangıç tarihi: 21.12.2020
 • Son başvuru tarihi: 04.01.2021
 • Ön değerlendirme açıklama tarihi: 12.01.2021
 • Başvuru şekli: Şahsen veya posta ile
 • Sonuçların ilan edileceği internet adresi: www.yalova.edu.tr
 • Başvuru yeri ve Adresi: YALOVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Merkez Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 YALOVA Tel. : 0226 815 58 11-0226 815 5807 Faks : 0226 815 58 14)
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

fourteen − 12 =