Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrenciler için Duyuru

0
1517

ÖSYM tarafından Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme işlemleri başlatıldı.

23 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklama ile yükseköğretim kurumlarının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri için başvurular 23 Ekim 2020 – 2 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Adaylar tercih yaparken bazı hususlara dikkat etmelidirler. Bunlar:


Başvuru kılavuzunda belirtilen tercih yapma hakkı bulunan programlar dışında tercih yapıldığında tercihler yerleştirme işlemi esnasında geçersiz sayılacaktır.

 • Aday Başvuru Formunda “Programın Kodu (Adayın yerleştiği yıldaki)” ile “Programın Adı (Adayın yerleştiği yıldaki)” alanlar doldurulurken bu alanlara başarısız olduğunuz programın yerleştiğiniz yıldaki kodunun ve adının yazılması gerekir. 667 KHK ile yerleştirilen adaylar KHK öncesi yerleştiği programa ait bilgileri yazmalıdır. Bu kodu ve adı yerleştiğiniz sınava göre ilgili yıllara ait ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, DGS’ye ait programların En Küçük ve En Büyük Puanları ve ALÜGS En Küçük ve En Büyük Puanları listelerinden bulabilirsiniz
  (Bu listelere ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.).
Hazırlık sınıfında başarısız olduğunuz programa;
 • ÖSYS/YKS sistemi ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2020
  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan;
 • DGS ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi “2020-DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar”dan,
 • 667 KHK ile yerleştirilen adaylar KHK öncesi yerleştiği programa hangi sınav (ÖSYS/DGS) ile yerleştiyse tercihlerini 2020 yılının ilgili kılavuzundan (YKS veya DGS),
 • ALÜGS sonuçları ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan,
 • Harp Okulları sınav sistemi ile yerleştiyseniz Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan,
 • Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama sistemi ile yerleştiyseniz Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzundan,
 • YÇS ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2012-YÇS Kılavuzundan yapmanız gerekir (YÇS 2012 yılında son kez uygulanmıştır.).
  • Tercihlerinizi yaparken yukarıdaki kuralların göz önünde tutulması son derece önemlidir.
  • Tercih alanlarına yazılacak program kodların mutlaka yerleştirilmek istediğiniz programların 2020 yılındaki program kodları olması zorunludur. Tercihleriniz arasında yer alan programların kodlarını başarısız olduğunuz programa hangi sınav ile yerleştiyseniz o kılavuza ait tablolardan bulmanız gerekir.
  • Tercih yapmak istediğiniz programın kodunu,
 • Başarısız olduğunuz programa; ÖSYS ile yerleştiyseniz 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan,
 • Başarısız olduğunuz programa DGS ile yerleştiyseniz 2020-DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar’dan
 • 667 KHK ile yerleştirilen adaylar KHK öncesi yerleştiği programa hangi sınav (ÖSYS/DGS) ile yerleştiyse 2020 yılının ilgili kılavuzundan (YKS veya DGS),
 • Başarısız olduğunuz programa ALÜGS sonuçlarına göre yerleştiyseniz 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan
 • Harp Okulları sınav sistemi ile yerleştiyseniz, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan,
 • Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama sistemi ile yerleştiyseniz 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzundan
 • YÇS ile yerleştiyseniz 2012-YÇS Kılavuzundan, bulmanız gerekir
Puan Geçerliliği
 • Öğrencinin başarısız olduğunuz programa yerleştiği yıldaki ÖSYS/YKS/DGS/ALÜGS/ALES puanı, tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının yerleştiği yıldaki en küçük ÖSYS/YKS/DGS/ALÜGS/ALES puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir.
 • Tercih ettiğiniz programların başarısız olduğunuz programa yerleştiğiniz yıldaki en küçük puanlarını ilgili “ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları” veya “DGS programların En Küçük ve En Büyük Puanları” veya ALÜGS En Küçük ve En Büyük Puanları veya Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama En Küçük ve En Büyük Puanlar listelerinden mutlaka kontrol ederek, puanınızın tercih ettiğiniz programın puanına eşit veya daha yüksek olduğundan emin olunuz.
Türkçe eğitim yapan program tercihi yaparken;
 • Ücretli program tercih eden veya tercih edilecek programın “Ücretli” kodlu programı olmaması sebebiyle İndirimli program (%50 İndirimli, %25 İndirimli) tercihinde bulunan adayların tercihlerinin geçerli olup yerleştirme işlemine alınabilmeleri için;
 • Başarısız olduğu programa yerleştiği yıl, tercih ettiği programın merkezi yerleştirme ile öğrenci alması
 • Adayın başarısız olduğu programa yerleştiği yıl ilgili puanının, tercih ettiği programa ait ilgili
  yıldaki mevcut olan (Ücretli/İndirimli/Burslu) kontenjanlardan herhangi birinin en küçük puanına eşit veya bu puandan daha yüksek olması gerekir.
 • İlgili yılda en küçük puanı oluşmayan (kontenjanı dolmayan) programlarda en küçük puan şartı aranmaz.
 • Eğer tercih ettiğiniz program, başarısız olduğunuz programa yerleştiğiniz yıl merkezi yerleştirme ile öğrenci almamış ise bu programa yerleştirme yapılmaz. Bu sebepten bu gibi programları tercih etmeyiniz. Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir.
Adaylar Aşağıdaki Programları ve/veya Program Türlerini TERCİH EDEMEZLER
 • a. Yurtdışı üniversitelere ait programları (KKTC üniversitelerinden tercih yapılabilir.),
 • b. Eğitim dili yabancı dil olan veya kısmen yabancı dil olan programları,
  (Bir başka deyişle “Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları”ndan
  YKS/ALÜGS/Harp Okulu sınav sistemi ile yerleşenler için: Bk.15, Bk.21, Bk.17, Bk.28,
  Bk.36, Bk.37, Bk. 44, Bk.83, Bk.85, Bk.86, Bk.88, Bk.89, Bk.96, Bk.102, Bk.111, Bk.114,
  Bk.115, Bk.118, Bk.119, Bk.121, Bk.124, Bk.125, Bk.128, Bk.129, Bk.175, Bk.223, Bk.235,
  Bk.236, Bk.242, Bk.246, Bk.251, Bk.263, Bk.267, Bk.272, Bk.279, Bk.283, Bk.285, Bk.299,
  Bk.700, Bk.701, Bk.708, Bk.786, Bk.800, Bk.870, Bk.888, Bk.907, Bk.908, Bk.909, Bk.910 ve Bk.912 koşullarını; DGS için; Bk.15, Bk.17, Bk.21, Bk.28, Bk.83, Bk.85, Bk.86, Bk.88, Bk.111, Bk.115, Bk.118, Bk.121, Bk.124, Bk.125, Bk.128, Bk.246, Bk.263, Bk.272 Bk.299, Bk.700, Bk.708, Bk.907 Bk.908, Bk.909, Bk.910 ve Bk.912 koşullarını; Mühendislik Tamamlama için: Bk.15, Bk.21, Bk.17, Bk.28, Bk.86 ve YÇS için Bk.11, Bk.12, Bk.15, Bk.17, Bk.20 ve Bk.22 koşullarını içeren programlar tercih edilemez.),
 • c. Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans/önlisans programlarını (YKS için Bk.251 koşulu taşıyan programlar)
 • d. YKS’de KKTC Uyruklu adaylar için ayrılan kontenjanları (Bk.90) tercih edemezler.
DİKKAT:

“Burslu/İndirimli” programlara yerleştirme yapılmaz. Ancak programın “Ücretli”
Kodunun olmaması halinde en düşük indirimli program kodu (%50 İndirimli, %25 İndirimli) ile tercih yapılabilir. Bu durumda yerleşen adaylar program kodunun indirim oranına bakılmaksızın öğrenim ücretinin tamamını öderler.

 • Yükseköğretim programlarına yerleştirme kontenjan dahilinde yapılacaktır.
 • Aday Başvuru Formunuzu tükenmez veya dolma kalemle kendi el yazınızla okunaklı bir şekilde doldurmanız, imzalamanız, başarısız olup ilişiğinizin kesildiği üniversitenin yetkilisine onaylatmanız gerekir. Başvuru tamamlandıktan sonra Aday Başvuru Formunda hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmaz. Elektronik olarak Başvuru merkezi aracılığıyla yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu yerleştirme işleminden elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun asıl metni aşağıda bulunmaktadır:

“2020 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri 

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Başkanlığımızca yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri için başvurular, 23 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır. 

Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adayların başvuru öncesinde Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.”

Kaynak

ÖSYM Duyuruları Hakkındaki Diğer Haberlerimize Buradan Ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

five × 3 =