Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı

0
239

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 37 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 20 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 11 Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi ,10 Araştırma Görevlisi ve 16 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) alımı yapılacaktır.”
İlanda yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Mühendislik Fakültesi: Enerji, Elektrik Tesisleri,
 • Eczacılık Fakültesi: Farmasotik Teknoloji,
 • Edebiyat Fakültesi: Klasik Arkeoloji, Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi,
 • Ziraat Fakültesi: Fitopatik Ana Bilim Dalı, Bağ Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı, Yemler ve Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Biyometri ve Genetik Ana Bilim Dalı
Başvuru Şartları ve İstenilen Başvuru Belgeleri:
Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
 1. Başvuru Dilekçesi Üniversitemizin web sayfasındaki başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. *Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuru formu “https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/555/12472
 2. Öz geçmiş
 3. Merkezi sınav (ALES) belgesi
 4. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
 5. Lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
 6. Başvurulan kadro için istenilen alan ile ilgili halen doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (e-Devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir. e-Devlet harici alınacak öğrenci belgesi mutlaka Aslı, ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
 7. Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)
 8. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 9. Askerlik durum belgesi (657 sayılı K anunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
 10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge ( e-Devlet üzerinden alınan belge.)
 11. Kimlik Fotokopisi
DİĞER AÇIKLAMALAR
 1. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 2. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 5. Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 6. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 7. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
Sınav Takvimi:
  • İlan Yayım Tarihi: 22.10.2020
  • Başvuru Başlangıç Tarihi: 22.10.2020
  • Son Başvuru Tarihi: 05.11.2020
  • Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 09.11.2020
  • Giriş Sınavı Tarihi: 12.11.2020
  • Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 16.11.2020
  • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.yyu.edu.tr

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.”
İlanda yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: Antrenörlük Eğitimi
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Pedotonti, Restoratif Diş Tedavisi
 • Erciş Meslek Yüksekokulu: İnşaat Teknolojisi
 • Gevaş Meslek Yüksekokulu: Bahçe Tarımı, Bilgisayar Programcılığı
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi
 • Muradiye Meslek Yüksekokulu: Harita ve Kadastro, Saç  Bakım ve Güzellik Hizmetleri
 • Mühendislik Fakültesi: Yapı, Geoteknik, Bilgisayar Donanımı
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik Esasları
 • Tıp Fakültesi: Anatomi, Parazitoloji
 • Türk Müziği Devlet Konservatuvarı: Türk Halk Oyunları
 • Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu: İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Van Meslek Yüksekokulu: İnşaat Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turist Rehberliği
 • Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Yaşlı Bakım
 • Veteriner Fakültesi: Veterinerlik Anatomisi

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
 1. Başvuru Dilekçesi Üniversitemizin web sayfasındaki başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. * Öğretim Görevlisi Kadrosu için başvuru formuhttps://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/555/12471” *Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuru formuhttps://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/555/12472
 2. Öz geçmiş
 3. Merkezi sınav (ALES) belgesi
 4. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır.)
 5. Lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e – Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeler; mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
 6. Başvurulan kadro için istenilen alan ile ilgili tezli yüksek lisans/doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (e-Devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir. e-Devlet harici alınacak öğrenci belgesi mutlaka Aslı, ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
 7. Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)
 8. Tecrübe belgeleri (İlana göre tecrübe ya da deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir yazılı/imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
 9. İstenilen kurs, sertifika ve katılım belgelerinin başvuru esnasında aslı veya noter onaylı suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 10. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 11. Askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
 12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge ( e-Devlet üzerinden alınan belge.)
 13. Kimlik Fotokopisi

Diğer Açıklamalar:

 1. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 2. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 5. Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 6. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 7. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
Sınav Takvimi:
  • İlan Yayım Tarihi: 22.10.2020
  • Başvuru Başlangıç Tarihi: 22.10.2020
  • Son Başvuru Tarihi: 05.11.2020
  • Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 09.11.2020
  • Giriş Sınavı Tarihi: 12.11.2020
  • Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 16.11.2020
  • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.yyu.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 × 5 =