Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel İlanı

0
377

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımladı.

Resmi Gazete’de 4 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Van Yüzüncü Yıl  Üniversitesi akademik kadro ilanında çeşitli fakülte ve meslek yüksekokul bölümlerine / programlarına toplamda 13 öğretim üyesi ve 10 öğretim elemanı alınacağı duyuruldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik personel alım ilanında toplamda 8 Doktor Öğretim Üyesi,4 Doçent, 1 Profesör, 8 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. “

Genel Şartlar:

 1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
 2. Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
 3.  Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
 4. Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
 5. Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları Kurumlarından alacakları onaylı Hizmet Belgesini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler

 • Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
 • Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları, Yeri ve Tarihleri

 • Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 05 Haziran 2020 İLAN BİTİŞ TARİHİ : 19 Haziran 2020

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.”

Genel Şartlar

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
 • Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak.
 • Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
 • Adayların Transkriptlerinin ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

Özel Şartlar

 • Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yükseklisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yükseklisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
  • Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 Tarihli Kararıyla belirlenen Uzmanlık Alanlarına atanacak olanlarda En Az Tezli Yüksek Lisans Derecesine sahip olmak yada Lisans Mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
  • Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır.
 • Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar
  • Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır.
  • Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.
  • Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
  • Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi Üniversitemizin web sayfasındaki başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. * Öğretim Görevlisi Kadrosu için başvuru formu *Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuru formu
 2. Özgeçmiş
 3. Merkezi sınav (ALES) belgesi
 4. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)
 5. Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
 6. İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi ( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.).
 7. Tecrübe belgeleri (İlana göre tecrübe yada deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
 8. İstenilen sertifikaların başvuru esnasında aslı veya noter onaylı suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 9. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 10. Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
 11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge ( E-devlet üzerinden alınan belge.).
 12. Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.).
Başvuru Tarihi ve Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 05.06.2020 Son Başvuru Tarihi: (Mesai Bitimi) : 19.06.2020 Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22.06.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 25.06.2020 Giriş Sınav Saati : 10:00 Giriş Sınav Yeri : İlgili Birimlerde Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 26.06.2020 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.yyu.edu.tr
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

three × four =