Trakya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

0
686

Trakya Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımladı.

Trakya Üniversitesi, çeşitli fakülte/enstitü bölüm ve ana bilim dallarına 5 akademik personel alınacağı ile alakalı ilanı 25 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Trakya Üniversitesi akademik personel alım ilanında toplamda 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Profesör ile  1 Öğretim görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Tıp Fakültesine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlığa şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”
İlanda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
Tıp Fakültesi: Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Çocuk Hastalığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümlerine alım yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

 • Profesör kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi” koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde vereceklerdir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”nin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, uzmanlık belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.
Not:
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Not: “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”ne https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.
Başvuru Tarihleri:
İlan Yayımlanma Tarihi: 25.06.2020
Son Başvuru Tarihi: 09.07.2020

Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Arda Meslek Yüksekokuluna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır. Kadroya başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları, Yönetmelik’teki genel ve özel koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları gerekmektedir”
İlanda Trakya Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
Arda Meslek Yüksekokulu: Yağ Endüstrisi Bölümü’ne alım yapılacaktır.İstenilen Belgeler 
 • Adaylar dilekçeleri ekine;
  • Lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript,
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi
  • Tezli yüksek lisans diploması,
  • İlan özel şartında belirtilen tecrübe ve ders vermeye ilişkin belgeler,
  • Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi,
  • 1 adet fotoğraf ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir. (Söz konusu belgelerin fotokopileri ya da çıktıları yeterlidir.) Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.

Başvuru Şartları ve Tarihleri 

 • Adayların, 25.06.2020 – 09.07.2020 tarihleri arasında Arda Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir
SINAV TAKVİMİ
İlan Yayımlanma Tarihi: 25.06.2020
Son Başvuru Tarihi: 09.07.2020
Ön Değerlendirme : 13.07.2020 tarihinde https://ardamyo.trakya.edu.tr/ internet adresinde duyurulacaktır. Giriş Sınavı Tarihi : 17.07.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.07.2020
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twenty + seventeen =