Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

0
253

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik kadro ilanı yayımladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  çeşitli fakülte ve meslek yüksekokulu bölümlerine 9 Profesör, 5 Doçent, 16 Doktor Öğretim Üyesi, 10 Öğretim Görevlisi alınması ile alakalı ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyen ilanında toplamda 30 öğretim üyesi ve 10 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.  

Başvuru Şartları

 1. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı.
 3. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 4. 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 5. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.
 6. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen veya posta ile yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 7. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.

İstenilen Belgeler:

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için; Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
 • Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe, (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
 • Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)
 • Özgeçmiş ve yayınlar listesi
 • Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
 • Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
 • Yabancı dil belgesi
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
 • Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan) Başvuru Dosyası (1 adet dosya – 6 adet Flash Bellek)
  • Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
  • Başlıca araştırma eseri
  • Özgeçmiş ve yayınlar listesi
  • Bilimsel çalışma ve yayınlar
  • Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için; Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
 • Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
 • Özgeçmiş ve yayınlar listesi
 • Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
 • Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
 • Yabancı dil belgesi
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
 • Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
 • Başvuru Dosyası (1 adet dosya – 4 adet Flash Bellek)
  • Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
  • Özgeçmiş ve yayınlar listesi
  • Bilimsel çalışma ve yayınlar
  • Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
 • Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
 • Özgeçmiş ve yayınlar listesi
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
 • Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
 • Yabancı dil belgesi (var ise)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
 • Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan) Başvuru Dosyası (1 adet dosya – 4 adet Flash Bellek)
   • Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
   • Özgeçmiş ve yayınlar listesi
   • Bilimsel çalışma ve yayınlar,
   • Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
   • Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 22.05.2020 İLAN BİTİŞ TARİHİ : 12.06.2020

Öğretim Görevlisi Alım İlanı

“Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.”

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 • Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar 

 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 • Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
 2. ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
 3. Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti) (MYO kadrolarından istenmeyecektir.)
 4. Lisans Mezuniyet Belgeleri ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
 5. Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
 6. Doktora Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir) (isteniyorsa)
 7. Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (e-devlet çıktısı)
 8. Deneyim Belgesi / Hizmet Belgesi (Aslı) (Devlet memuru olanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belgelerin asılları, sigortalı olarak çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belgelerin asılları) (Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimi ile ilgili kurumdan alınacak onaylı belge)
 9. Seyahat engeli olmadığına dair belge (isteniyorsa)
 10. Özgeçmiş
 11. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdan fotokopisi
 12. Fotoğraf (1 adet)

Muafiyet:

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
AÇIKLAMALAR:
 1. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)
 2. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur.
 3. Eksik ve imzasız – onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.
 4. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.
Sınav Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi : 22 Mayıs 2020 Son Başvuru Tarihi : 12 Haziran 2020 Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 18 Haziran 2020 Giriş Sınavı Tarihi : 24 Haziran 2020 Sonuç Açıklama Tarihi : 29 Haziran 2020
İlanlarla alakalı detaylı bilgi için Resmi Gazete yazısını inceleyiniz.
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twenty − fourteen =