Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

0
63

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin 5 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı ilana göre Hemşire, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Eczacı, Biyolog, Ebe branşlarında 148 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacağını duyuruldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı yayımladı. İlanda 78 Lisans mezunu Hemşire ve 32 Ortaöğretim mezunu, 23 Sağlık Teknikeri, 3 Fizyoterapist,  1 Biyolog, 4 Ebe, 2 Eczacı, 5 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacak.

“Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
(657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı) Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve
26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle (Eczacı pozisyonu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 148 adet sözleşmeli personel alınacaktır.   “

KOŞULLAR

 •  Bu kadrolara başvuracak adayların başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olması gerekmektedir. 
Genel Koşullar 
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapiscezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
  varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
   nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
   taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
   2. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı,
   Önlisans mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP93 puanı,
   Lisan mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

Online Başvuruda Eklenmesi Gereken Belgeler:

 • Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)
 • KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 • Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)
 • Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge, eğitim veya kurs belgesi, sertifika
 • SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet kapısı çıktısı)

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemizin basvuru.gop.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır (başvuru son günü saat 17.00’ye kadar). Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adaylar sistemden istenilen bilgi ve belgelerini yüklediğinde başvuru tamamlanarak başvuru aday numarası oluşacaktır.
 3. Başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup eksik veya yanlış bildirimlerde sorumluluk adaya aittir.
 4. Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.
 5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlan Başlangıç Tarihi: 05/06/2020
İlan Bitiş Tarihi: 19/06/2020

 

Resmi Gazete İlanı

Sözleşmeli personel ilanlarımıza ulaşmak için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

seventeen + 18 =