Tez Nasıl Hazırlanır?

0
351

Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez; bir iddiaya sava dayanarak öneri ve fikir sunup bunu savunmaktır. Tez yazarken bilim dünyasına bir yenilik getirmek, yeni yorumlamalarda bulunmak ön koşul olmalıdır. Tezin amacı; adaya özgün araştırma yapma yeteneği kazandırması ve yaptığı araştırma ile bilime katkı sağlamasını sağlamaktır. Tezin konu başlığı uzun olmamalıdır. Yazımızın devamında “Tez Nasıl Hazırlanır?” sorusunu detaylı olarak açıklayacağız.

Tez Metodoloji Nedir, Neler İçerir?

Tezler konusuna ve yapıldığı alana göre farklılıklar içermektedir. Bununla birlikte birçok tezin ortak özelliği giriş, literatür taraması (genel bilgiler) , metodoloji, bulgular, sonuç ve kaynakça bölümlerini içermesidir.

Hipotez Kurma

Hipotez; İstatiksel bir çalışma yapılması için gerekli olan başlangıç noktasını belirlemeye yarayan varsayım yada açıklamadır. Araştırmacı; belli çalışmalar sonucunda bir hipoteze varır. Bununla birlikte vardığı hipotez araştırmalar sonucunda değişikliğe uğrayabilir. 

Tez Konusu

Tez konusu seçerken geçmiş yıllarda yapılmış tezler yeni bir tez konusu belirlemede oldukça yararlı olacaktır. Kullanıma açılan YÖK tez arşiv sistemi bu konuda büyük bir avantaj sağlamaktadır. Tez konusu belirlerken araştırmacının araştırma konusuna ilgi duyuyor olması gerekir.

Genel Olarak Tezlerde Kabul Gören Yazı Düzeni, Font Ve Ölçüler Nelerdir?

Tez A4 boyutunda ve kenar boşlukları üst, alt ve sağ yandan 2.5 cm sol kenardan ise 4 cm bir boşluk verilerek oluşturmalısınız. Tez yazarken geniş ve geçmiş zamanda, 3. kişi ağızdan yazılması gerekiyor. Üniversite tarafından farklı bir kriter belirlenmemiş ise genellikle tezlerde 12 punto yazı boyutu ve Times New Roman yazı tipi kullanılıyor. Paragraf başları metnin sol kenarından 1 cm içerisinden başlamalı ve yazılar  metnin dışına taşmaması gerekiyor. Bölüm başlıkları ortalı olarak yazılmalıdır.

Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez Bölümleri Nelerdir?

Tezin özet bölümü oluşturulduktan sonra giriş kısmına geçilmelidir. Sonuç kısmı en son oluşturulur.  Kullanılan kaynaklar en son kaynakça kısmında belirtilir. Tezin giriş kısmından önce özet, abstract (ingilizce özet) , önsöz, ithaf, içindekiler, tablo ve şekil dizini ve kısaltmalar gibi çeşitli bölümler bulunur. Tezin son bölümlerinde ise ekler ve özgeçmiş gibi kısımlar yer alır.

Tez Nasıl Hazırlanır?

Giriş: Çalışma amacının ve araştırma konusunun net bir şekilde ortaya konulduğu bölümdür.  Bu bölümde tez konusu kısaca belirtilerek, araştırma yöntemi ve kapsam belirtilmelidir. Tezin numaralandırılması giriş kısmından başlar.

Literatür taraması: Literatür taraması, yapılan çalışmaları inceleyerek sistematik bir şekilde özetlemektir. İyi yazılmış bir tez için, kapsamlı bir literatür taraması gereklidir. Literatür taraması yaparken kilit yayınlar araştırma için oldukça önemlidir. 

Metodoloji (yöntem): Tez oluşturulurken hangi yöntemlerin kullanıldığının belirtildiği bölümdür. Metodoloji kısmında araştırma konusunun özelliklerine göre kütüphane araştırması, anket, mülakat, istatistik, deneysel vb. gibi yöntemlerden birkaçı kullanılabilir. Çalışmada araştırma metodu baştan belirlenmelidir.

Bulgular: Araştırma sonucunda  elde edilen bilgilerin fazla yorumlamaya girmeden, olduğu gibi sunulduğu bölümdür. Bu bölümde araştırmadan elde edilen veriler; analiz yapıldıktan sonra resim, grafik, tablolarla açıklanarak, sonuçlar açık ve düzenli bir şekilde belirtilmelidir. 

Sonuç: Bu bölüm; bulgular bölümünde elde edilen araştırma sonuçlarının yorumlanıp teze yazıldığı ve bu sonuçların derli toplu ifade edildiği kısımdır. Bu bölümde araştırma sonucu elde edilen bilgilerin ortaya konulması istenir. Çalışmayla ilgili öneriler, diğer çalışmalarla benzerliklerinin ifade edildiği tartışma bölümü bu bölümde yer alır. Tezle ilgili daha sonra yapılacak araştırmalar için öneriler kısmı da sonuç bölümüne eklenmelidir. Tartışma ve sonuç gibi bölümler alt başlık olarak sonuç kısmı içinde verilebilir.


Kaynakça: Tez konusuyla bağlantılı kaynaklar taranarak oluşturulduğu kısımdır. Konuyla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar, makaleler, internet kaynakları, görsel belgeler, tez yazımında başlıca kaynakların başında yer alır. Tezde yazarken kullanılan tüm kaynaklar kaynakça kısmında belirtilmelidir. Kaynakçalarla ilgili detaylı bilgilere Kaynakça Nasıl Yazılır? Kaynakça Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İpucu:

Araştırma konusunun fazla geniş olması araştırmayı zorlayabileceği gibi fazlasıyla dar bir konu da araştırmayı gereksiz kılar. Bundan dolayı konunun genişliği araştırmacının bilgi düzeyine ve ilgi alanına uygun olarak seçilmelidir. Tez yazarken düzenlemeyi sona bırakmamak önemlidir.

Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri Nelerdir?

Yüksek lisans veya doktora derecesi almak için bilimsel bir yapıt ortaya koymak gereklidir. Tez yüksek lisans derecesi almak için yazılırken, bilimsel inceleme doktora derecesi almak için yazılır. Yüksek lisans tezinde orjinal araştırmalar yapılır, hipotez ortaya konur. Ancak, doktora tezinde araştırmaların sonuçlarına dai̇r detaylı bir analiz yapılır. Yüksek lisans tezine göre daha kapsamlı ve titiz bir araştırma yapılmalıdır. Aynı zamanda hazırlayanın düşüncelerini ve yüksek lisans tezine göre çok daha fazla delil içerir. Tezler var olan bir literatüre referans olarak eklenirken, bilimsel incelemeler ise kaynaklar daha detaylı incelenerek orjinal bir çalışma ortaya çıkarır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

18 + 18 =