Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

0
1224

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşire, Sağlık Teknikeri, Ebe, Laborant ve Fizyoterapist branşlarına 71 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli ilanında iki farklı birime toplamda 39 Hemşire,4 Ebe, 2 Fizyoterapist, 2 Eczacı, 2 Biyolog, 1 Diyetisyen, 1 Psikolog, 2 Röntgen Teknisyeni 11 Sağlık Teknikeri, 5 Diğer Sağlık Personeli ve 2 Laborant alımı yapılacaktır.

“Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 45 adet sözleşmeli personel alınacaktır.”

Genel Şartlar:

 • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
  belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
  çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
  ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

 1. 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir).
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
 4. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
  Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

 • Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana
  yüklenecektir).
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
 • 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
 • SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
NOT:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan
edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir
şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda
gönderilecektir

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 • Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
  bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  Adaylar;
  • İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
   fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
  • İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul
   ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.
  • En altta yer alan “BAŞVURUYU TAMAMLA” tuşuna basmak suretiyle online
   başvurularını tamamlamış olacaklardır.
 • Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru
  yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
  kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda
  bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya
  sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge
  beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru Tarihleri

İlk Başvuru Tarihi: 22.06.2020

Son Başvuru Tarihi: 06.07.2020

 

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

4 × five =