TED Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
2180
TED Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre çeşitli fakülte ve bölümlere toplam 3 akademik personel alımı yapılacaktır.

TED Üniversitesi çeşitli alanlardaki akademik birimlerine Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

TED Üniversitesi Rektörlüğü 1 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilanda çeşitli kadrolara Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

TED Üniversitesi Rektörlüğü 01 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilanda Üniversite Rektörlüğü’nün yaptığı açıklama aşağıda yer almaktadır.

“Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” * hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. ” 

Öğretim Üyesi olarak alınacak kişiler için sınav takvimi:

İlana Başvuru Tarihi: 1.10.2020

Akademik Kadro İçin Başvuru Yapılacak Bölümler

 • Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü & Programı’na 1  Doç.
 • Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü & Programı’na 1 Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi Alımı İçin İstenilen Belgeler:

 • Başvuracak adayların:
  Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb… diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir.

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

“2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.”

Başvuru Yapılacak Bölümler

 • Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne 1 Arş. Gör.
 • Mühendislik Fakültesi/ Makine Mühendisliği Bölümü’ne 1 Arş. Gör. alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru Dilekçesi
 • Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraflı Özgeçmiş
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri
 • Transkript Belgelerinin Fotokopileri
 • Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 • YÖK Tarafından Kabul Edilen (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 • Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,
 • e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
 • Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri
 • ”Araştırma Görevlisi” kadrosu yazılı sınavı, İngilizce yapılacaktır.

Bu haberle ilgili duyuru resmi gazete sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. 

İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

19 + 14 =