TED Üniversitesi 9 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
260

TED Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

TED Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği 30 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete ilanında toplamda 4 öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

TED Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında 4 Doktor Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
TED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. “
İlanda yer alan TED Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Mühendislik Fakültesi: Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri
 • Mimarlık Fakültesi: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Eğitim Fakültesi: Eğitim Bilimleri Bölümü
* Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince;
 • 7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler:
  • a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
  • b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
  • c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
  • ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Başvuracak adayların:
 • Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı öz geçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb. diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 • * İlan şartlarında çalışma deneyimi yer alan kadrolara başvuran adayların; deneyim sürelerini gösteren hizmet belgelerini, başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru dosyası (Dr. Öğretim Üyesi için 5 CD) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Eksik belgeler ve ilan kriterlerini taşımayan belgeler geçerli olmayacaktır.
 • Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı ile/e-posta ile yapılabilir.
 • Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

” TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.  “
İlanda yer alan TED Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Eğitim Fakültesi: Eğitim Bilimleri, Matematik ve Fen Bilimleri ve Temel Eğitim bölümleri
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Ekonomi Bölümü
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Psikoloji Bölümü

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi.
 2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
 4. Fotoğraflı Öz geçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Öz geçmiş (CV)
 5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri,
 7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
 8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 9. YÖK Tarafından Kabul Edilen (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,
 11. e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
 12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri
 13. ”Araştırma Görevlisi” kadrosu yazılı sınavı, İngilizce yapılacaktır.

Başvurular, istenen belgeler ile birlikte;

 • TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.
 • Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
  Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:
 • TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA Tel No: 312 585 00 00 (Santral)

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 − 3 =