Süleyman Demirel Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi Alımı Yapıyor!

0
579

Süleyman Demirel Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 4 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 22 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 4 Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öncelikli alan araştırma görevlisi alınacaktır. “
 
İlanda yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Kimya
 • Mühendislik Fakültesi: Makine Mühendisliği
 • Hukuk Fakültesi: Özel Hukuk

 

İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde
  Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Öz geçmiş
 4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
 5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin
  ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının
  diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
 6. Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine
  dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
 7. ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal
  belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
 8. Yabancı Dil Belgesi
 9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
 10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.  

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.
 2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin internet
  adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 4. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak
  onaylanması gerekmektedir.
 5. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
  Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe
  aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı
  geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal
  edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 8. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 9. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 10. e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve
  öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
 11. Bu kadrolara atamalar 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası, Öğretim
  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi ile
  “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle
  Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.
 12. Bu kadroya atanacak araştırma görevlisi ilan özel şartında belirtilen alan konusunda
  yetiştirilecektir.
SINAV TAKVİMİ
 • İlk Başvuru : 22/12/2020
 • Son Başvuru : 05/01/2021
 • Ön Değerlendirme : 08/01/2021
 • Sınav Giriş : 12/01/2021
 • Nihai Sonuç Açıklanma : 14/01/2021

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twenty − fourteen =