Süleyman Demirel Üniversitesi 24 Akademisyen Alımı Yapıyor!

0
217

Süleyman Demirel Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 13 öğretim üyesi ve 11 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 30 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 2 Profesör, 4 Doçent ve 7 Doktor Öğretim Üyesi ile 2 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.”
 
İlanda yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Terapi ve Rehabilitasyon
 • Eğitim Fakültesi: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Coğrafya, Sosyoloji, Fizik
 • Hukuk Fakültesi: Kamu Hukuku
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme
 • Mühendislik Fakültesi: Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği  
 
Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

 • İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
 • Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
 • İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır”
 
İlanda yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Rektörlük: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde
 • Eczacılık Fakültesi: Eczacılık Meslek Bilimleri
 • Spor Bilimleri Fakültesi: Beden Eğitimi ve Spor
 • Eğitim Fakültesi: Yabancı Diller Eğitimi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Biyoloji
 • Mühendislik Fakültesi: Tekstil Mühendisliği
 • Mimarlık Fakültesi:  Şehir Bölge ve Planlama
 • İlahiyat Fakültesi: İslam Tarihi ve Sanatları

Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Öz geçmiş
 4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
 5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
 6. Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
 7. ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
 8. Yabancı Dil Belgesi
 9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
 10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)
 11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
 12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.
ÖNEMLİ NOTLAR
 • Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.
 • Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır.
 • İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 • Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 • e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 
SINAV TAKVİMİ
 • İlk Başvuru Tarihi : 30.11.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 14.12.2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 18.12.2020
 • Sınav Giriş Tarihi : 22.12.2020
 • Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi : 25.12.2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

three − 2 =