Sivas ili Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı

0
250

Sivas ili Hafik Belediyesi memur alımı ile alakalı Resmi Gazete’de ilan yayımladı

Lisans mezunu 1 memur alınacağını belirten ilan 7 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sivas ili Hafik Belediyesi memur alımı ilanında 1 Muhasebeci alımı yapılacağını duyurdu.
 ” Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI Hafik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla muhasebeci alınacaktır.”
 • Belediyemizin yukarıda belirtilen boş muhasebeci kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Genel Şartlar

İlan edilen muhasebeci kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Özel Şartlar:

 • 1.1- İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 1.2-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru için İstenilen Belgeler

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin http://www.hafik.bel.tr/ internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir
 • a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 Başvuru Yeri , Şekli ve Tarihi:
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
 • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06/01/2021 – 08/01/2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir. Adaylar başvuru belgelerini:
 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla( Çay Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Hafik Belediyesi) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 • Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] adresine gönderilebilecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Resmi Gazete ilanı üzerinden detaylara ulaşmak için tıklayınız
Diğer memur alım ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

11 − eleven =