Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 13 Öğretim Elemanı Alıyor!

0
1061

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 20 Kasım 2020 tarihinde Düzeltme İlanı yayımladı


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademik kadro ilanı yayımladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, çeşitli fakülte ve bölümlerine 13 öğretim elemanı alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 18 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanı ilanında 6 ders verecek pozisyonda Öğretim Görevlisi ve biri öncelikli alan olmak üzere toplam 7 Araştırma Görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. “
– İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
İlanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Edebiyat Fakültesi: Tarih Bölümü, Psikoloji Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
 • İlahiyat Fakültesi: İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
 • Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü
 • Rektörlük: Uygulamalı Birimler (TÖMER)
 • Türk Müziği Devlet Konservatuvarı:  Türk Müziği Bölümü
 • Veteriner Fakültesi: Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü
 • Yabancı Diller Yüksekokulu: Yabancı Diller Bölümü
 • Yıldızeli Meslek Yüksekokulu: Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Başvuru Şartları

 • 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.
 • Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 • (*) Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Formu
 2. Öz geçmiş,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 5. Transkript fotokopisi (ilgili kurumdan onaylı ) veya e-Devlet çıktısı (Lisans eğitimi ile ilgili),
 6. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)
 7. ALES Sonuç Belgesi,
 8. Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),
 9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 10. Fotoğraf (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna Yapıştırılacaktır.)
 11. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Başvuru Yeri ve Tarihleri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav Takvimi
 • Başvuru Başlama Tarihi : 18.11.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 02.12.2020
 • Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 04.12.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi : 08.12.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 10.12.2020
 • Başvuru Adresi : İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Merkez Müdürlüklerine
 • T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi, 58140, Merkez Kampüs/SİVAS
 • Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.cumhuriyet.edu.tr

Önemli Notlar:

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
 3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
 4. Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.
 5. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 8. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 9. Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracatları kabul edilmeyecektir.

Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

17 + 7 =