Selçuk Üniversitesi 33 Akademik Personel Alıyor!

0
407
Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi 33 tane Araştırma Görevlisi  ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak!

Selçuk Üniversitesi 33 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen birime şahsen veya posta yolu ile göndereceklerdir.

 • Eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu
 • Özgeçmiş
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Mezuniyet Belgeleri ve Transkript (Lisans, Yüksek Lisans)
 • Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
 • Bir adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)
 • ALES Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devletten alınabilir.)(Sorgulamanın Resmi Kuruma vermek üzere yapılması gerekmektedir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge (Askerlik terhis, tecil ve muafiyet belgesi) (E-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)
 • Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
 • İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair resmi onaylı belge
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)

Sınav ve Başvuru Takvimi:

 • Duyuru Başlama Tarihi 13.04.2020
 • Son Başvuru Tarihi 28.04.2020
 • Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 06.05.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi 13.05.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.05.2020
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.selcuk.edu.tr

Önemli Notlar

 • Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
 • Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://www.selcuk.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Onaylı istenen belgelerin resmi kurumlar tarafından “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.
 • Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 • Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

Muafiyet

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


Resmi Gazete’ de yayımlanan ilana ulaşmak için tıklayınız.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

17 − 14 =