Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Personel Alımı

0
545

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik kadro ilanı yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlerine 2 Doçent,10 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 29 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik kadro ilanında 12 Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Elemanı alımı yapacağını duyurdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.”

 

Doçent Kadrosu için İstenilen Belgeler:

 • Doçent kadrosu için adaylar Başvuru Formuna
 • Özgeçmiş,
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus Cüzdan Sureti,
 • Doçentlik belgesi,
 • Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu
  Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte),
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini,
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında),
 • Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini
  (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları
  gerekmektedir

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu için İstenilen Belgeler:

 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar Başvuru Formuna
 • Özgeçmiş,
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu
  Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte),
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında),
 • Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Şekli ve Tarihleri:
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru Formlarına “https://personel.subu.edu.tr/tr” adresinden ulaşılabilir.
 • Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
 • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İlk Başvuru Tarihi:29.04.2020

Son Başvuru Tarihi:13.05.2020


Öğretim Görevlisi İlanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz birimlerine, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar:

 1. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin öndeğerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5 ‘lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
 4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 5. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 6. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Başvuru da İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru formu (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.),
 2. Özgeçmiş (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.),
 3. 2 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),
 4. ALES ve Yabancı Dil Belgesi,
 5. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler),
 6. Mezuniyet Belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler. Yurtdışından
  alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.),
 7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,
 8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 9. Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için), 10-Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi.
Başvuru ve Sınav Takvimi
 • Duyuru Başlama Tarihi :29/04/2020
 • Son Başvuru Tarihi :13/05/2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi :15/05/2020
 • Giriş Sınavı Tarihi :20/05/2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi :22/05/2020
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi :https://ilan.subu.edu.tr
 
Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

six + sixteen =