Sakarya Üniversitesi 78 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
944

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımladı.

Sakarya Üniversitesi, çeşitli fakülte / enstitü ve bölüm / ana bilim dallarına 45 öğretim üyesi ve 33 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 28 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Sakarya Üniversitesi yayımladığı öğretim üyesi alımı ilanıyla toplamda 11 Öncelikli Alan  Doktor Öğretim Üyesi ve Doktor Öğretim Üyesi, 14 Doçent ve8 Profesör ile 12 Öğretim Görevlisi ve 39 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.”
İlanda Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • İlahiyat Fakültesi: İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik Bilimler Bölümü
 • Eğitim Fakültesi: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
 • Fen-Edebiyat Fakültesi: Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Matematik Bölümü, Psikolojisi Bölümü,
 • Hukuk Fakültesi: Kamu Hukuku Bölümü
 • İletişim Fakültesi: Gazetecilik Bölümü
 • İşletme Fakültesi: Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, İşletme Bölümü
 • Mühendislik Fakültesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Makina Mühendisliği Bölümü
 • Ortadoğu Enstitüsü: Ortadoğu Çalışmaları (Disiplinlerarası)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik Bölümü
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ekonometri Bölümü, İktisat Bölümü
 • Tıp Fakültesi: Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

İstenilen Belgeler:

 1. Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna, (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
 2. Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir. Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların atamaları yapılmayacaktır.
 3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.

DİĞER AÇIKLAMALAR

 1.  Bu ilandaki öncelikli alan kadrolarına atamalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “YÖKGELECEK PROJESİ” nin ikinci aşaması olan öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında belirlenen “Kritik Teknoloji Alanları” dâhilinde tahsis edilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.
 2. Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
 3. Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 4. Başvurular on-line olarak “https://akb.sabis.sakarya.edu.tr” web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 8- Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecek

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.”
İlanda Sakarya Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir:
 • Adapazarı Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Eczane Hizmetleri Bölümü
 • Devlet Konservatuvarı: Ses Eğitimi Bölümü
 • Rektörlük
 • Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi: Yazılım Mühendisliği Bölümü
 • Eğitim Fakültesi: Temel Eğitim Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Özel Eğitim Bölümü
 • Fen-Edebiyat Fakültesi: Matematik Bölümü, Psikoloji Bölümü, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Felsefe Bölümü
 • İlahiyat Fakültesi: Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • İletişim Fakültesi: İletişim ve Tasarımı Bölümü
 • Mühendislik Fakültesi: İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü
 • Ortadoğu Enstitüsü: Ortadoğu Çalışmaları (Disiplinlerarası)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Ebelik Bölümü, Hemşirelik Bölümü
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmaya talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5 ‘lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
 4. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 5. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 6. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
 7. Orta Doğu Enstitüsündeki Araştırma Görevlisi Kadroları “”Öncelikli Alanlar”” kapsamında olup, “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar”a tabi olacaklardır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.)
 2. Özgeçmiş
 3. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 4. Ales ve Yabancı Dil Belgesi (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.
 5. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler)
 6. Mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 7. Lisansüstü eğitim yaptığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi başvuruları için)
 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.
 9. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 10. Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar için)
 11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
 12. Tecrübe şartı bulunan ilanlarda tecrübe belgesi
SINAV TAKVİMİ
 • Duyuru Başlama Tarihi : 28.12.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 11.01.2021
 • Giriş Sınavı Tarihi : 25.01.2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 01.02.2021
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 18.01.2021
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : http://www.ilan.sakarya.edu.tr/

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

five − two =