Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak!

0
1012

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı yayımladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına öğretim üyesi ve öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 15 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyen alım ilanında Profesör, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. “
İlanda yer alan Sağlık BilimlerÜniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak Öncelikli Alan Öğretim Elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Adana Şehir SUAM: Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri
 • Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM:  Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri,
 • Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM: Cerrahi Tıp Bilimleri,Dahili Tıp Bilimleri
 • Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM: Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri
 • Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM: Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri
 • Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM: Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri
 • Ankara Gaziler Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon SUAM: Dahili Tıp Bilimleri
Diğer kadroları içeren Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz

İstenen Belgeler:

 • Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik belgesi ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgesi ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; diğer kadrolar için ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

 1. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 2. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
 3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve İlgili Birimlerimizce oluşturulacak “Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.
 5. Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.
 7. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 8. Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi atama işlemleri “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.
 9. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
 10. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 11. NOT:
 12. Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
 13. SUAM (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuruları Sınav Takvimi
 • İlan Yayım Tarihi : 15.12.2020
 • Başvuru Başlangıç Tarihî : 15.12.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 29.12.2020
 • Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi : 05.01.2021
 • Giriş Sınavı Tarihi : 08.01.2021
 • Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 13.01.2021
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.sbu.edu.tr/
  * Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
  * Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  * Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.tr web adresinde Sonuç Açıklama Sisteminden açıklanacaktır.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1 × 5 =