Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

0
848

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alınacağı ile alakalı ilanı 20 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanında 1 Mühendis, 1 Teknisyen ve 1 Büro Personeli alımı yapılacağını duyurdu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Üniversitemiz İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.”

Genel ve Özel Şartlar:

 • A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
  • 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 2- Son başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak, (36 yaşından gün almamış olmak)
  • 3- 657 sayılı Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  • 4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • 5- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • 6- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 7- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürü bulunmamak,
 • B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 • E) Başvuran adaylarda, Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
 • F) Adaylara Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
 • G) Bu ilan aynı zamanda atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • H) Başvurularda Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Talep Formu (www.sbu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. 2018 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi
 3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 4. İkametgâh Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 6. İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü (Adaylardan istenilen iş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalıdır.)
 7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 9. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar.
 10. Fotoğraf (2 Adet)
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
 • Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın  Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.
İlk Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2020
Son Başvuru Tarihi: 3 Ağustos 2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

9 − eight =