Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

0
956

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alınacağı ile alakalı ilanı 7 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanında 5 Sağlık Teknikeri, 5 Tekniker ve 1 Teknisyen alımı yapılacağını duyurdu.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLÂNI Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır”

Önemli

 • Başvurular, 07-21/12/2020 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır.
 • Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 2. Sağlık Teknikeri ve Tekniker unvanlı pozisyonlara başvuracakların ön lisans düzeyinde 2020/KPSS’ye; Teknisyen unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları,
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 4. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak,
 5. 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 1. Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz edilecek diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
 3. Nüfus cüzdanı örneği (aslı idarece görülecektir),
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),
 5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 6. Adli sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 7. Ön lisans düzeyindeki başvurular için 2020/KPSS, Ortaöğretim düzeyindeki başvurular için 2018/KPSS Sonuç Belgesi,
 8. İstenen Alanlar İçin Tecrübeli Olduğunu Gösterir Belge (SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı belge)
 9. ardiyalı sistemde çalışmalarına engel olmadığına ilişkin sağlık raporu.

İlan içeriğindeki diğer tüm detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

3 × 4 =