Özyeğin Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
616

Özyeğin Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi lisansüstü başvuruları devam etmektedir.

Özyeğin Üniversitesi lisansüstü eğitim başvurularında Fen Bilimleri Enstitüsü için geç başvurular 3 Ağustos 2020 tarihine kadar devam ederken, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı için son başvuru tarihi 30 Haziran 2020’dir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları Geç Başvuru için Gerekli Koşullar:

 1. Mezuniyet Derecesi: Yüksek lisans programlarına lisans derecesi ile doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvurulur.
  • Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.
  • Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının, doktora programına başvuranların yüksek lisans diplomalarının tanınırlıkları gerekmektedir. Tanınırlık belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır
 2. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu: TC vatandaşı adaylar için aşağıdaki sınav sonuç belgelerinin herhangi birini sağlamak zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar lisansüstü eğitimine giriş sınavından muaftır.
 3. İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

Başvuru Belgeleri

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.
 1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
 2. Diploma: Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
 3. Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
 4. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (ALES, GRE) herhangi biri.
 5. İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL-IBT, YDS, KPDS, ÜDS, e-YDS, YÖKDİL) herhangi biri.
 6. Referans Mektubu: İki adet. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir.
 7. Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
 8. Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
 9. Ek Belgeler: Varsa, adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren ek belgeler.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı için Gerekli Koşullar:

 • Lisans ve yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Tanınırlık belgesi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na başvuru diploma sahibi  tarafından yapılır. Kayıt esnasında tanınırlık ve denklik başvurusunun yapıldığına dair ilgili birim tarafından verilen belgenin ibrazı gerekmektedir.
 • Aşağıda belirtilen Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavlarının birinden geçer puan almaları beklenmektedir.

Yüksek Lisans Derecesiyle;

ALES: 60 (Herhangi bir puan türünde) GRE: Yeni sistemde en az 151 (Sayısal); eski sistemde en az 640 (Sayısal)

Lisans Derecesiyle;

ALES: 80 (Herhangi bir puan türünde) GRE: Yeni sistemde en az 156 (Sayısal); eski sistemde en az 720 (Sayısal)

*ALES sonucunun geçerlilik süresi 5 yıl, GRE sonucunun ise 5 yıldır.

Tasarım, Teknoloji ve Toplum lisansüstü programlarında yabancı öğrenciler lisansüstü eğitime giriş sınavından muaftır. Ancak öğrencilerin varsa bu belgelerini sunmaları kendilerine avantaj sağlar. T.C. Uyruklu öğrencilerden ALES belgesi aranır.

 • Programa başvurmak isteyen adaylardan, aşağıda belirtilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden geçerli notu almış olmaları beklenmektedir.

TOEFL – IBT: En az 84 YDS/e-YDS/YÖKDİL: En az 70

* TOEFL sonucunun geçerlik süresi 2 yıl, diğer sonuçlarının geçerlik süreleri 5 yıldır.

* TOEFL-IBT için ÜAK’ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliklerini belirleme Yönergesi’nin 6/3d maddesi uyarınca, “Sınav Türkiye’de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması” şartı aranır.

Aşağıda belirtilen bölümlerden birinden belirtilen not ortalaması ile mezun olmak;

Yüksek Lisans Derecesiyle;

Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar, İletişim, İktisadi-İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Endüstriyel Sanatlar Eğitim ve Hukuk Fakültelerinin alanlarının birinden en az 2.3/4 not ortalaması ile yüksek lisans

Lisans Derecesiyle;

Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar, İktisadi-İdari Bilimler, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Endüstriyel Sanatlar Eğitim ve Hukuk Fakültelerinin alanlarının birinden  ¾ not ortalaması ile lisans

Başvuru Belgeleri:

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

 1. Başvuru Formu:Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.

2. Diploma: Son mezun olunan öğretim kurumundan alınan diplomanın usule uygun onanmış     fotokopisi.

 1. Denklik:Yurt dışından alınan diplomalar için diplomanın Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik Ofisi’nden alınacak diploma denklik belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi.
 2. Transkript:Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
 3. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonuç Belgesi:Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgesinin fotokopisi.
 4. Dil Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi:Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birisinin fotokopisi.
 5. Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.
 6. Niyet mektubu:Enstitü tarafından belirlenen konularda kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
 7. Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler:Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.
 8. Ek Bilgiler:Varsa, adayın, başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ” ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.
Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına Başvuru Detayları ve Diğer İşlemler için Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım, Tasarım ve Toplum Doktora Programı Başvuru Detayları ve Diğer İşlemler için
Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

7 − 3 =