OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Kadrolarına Alım Yapıyor!

0
278

OSTİM Teknik Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlerine toplamda bölümlerine 15 öğretim üyesi ve 6 öğretim elemanı alınması ile alakalı ilan Resmi Gazete’de yayımladı.

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik kadro ilanında toplamda 4 Profesör, 3  Doçent ve 8 Doktor Öğretim Üyesi  ve 4 Öğretim Görevlisi ile 2 Araştırma Görevlisi alımı yapılacaktır.
 Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. “

İstenilen Belgeler

Tüm Adaylardan İstenilen Belgeler:
 1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
 2. Özgeçmiş.
 3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 4. Nüfus Cüzdanı Örneği.
 5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora)
 6. Ayrıca Yurt dışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 7. SGK Hizmet Dökümü.
 8. Adli Sicil Belgesi.
 9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Öğretim Üyeleri için İstenilen Belgeler:
 1. Yayın listesi
 2. Doçentlik belgesi
 3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen veya muadili yabancı dil sınavı sonuç belgesi
 4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD.
 5. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.
Öğretim Elemanları için İstenilen Belgeler:
 1. Öğretim görevlileri için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.
 2. Araştırma Görevlileri için en az tezli yüksek lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek.
 3. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
 4. Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
 5. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi başvuruları için; İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösteren YÖK Tarafından Kabul Edilen veya muadili yabancı dil sınavı sonuç belgesi
Özel Şartlar:
 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.
 • İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılanların da iptal edilecektir.
 • Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.
Başvuru Yeri ve Tarihleri
 • Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
 • İstenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına,
 • Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Tarihi : 01/06/2020 Son Başvuru Tarihi : 15/06/2020
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 16/06/2020 Sınav Tarihi : 17/06/2020 Sonuç Açıklama Tarihi : 19/06/2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

19 + 13 =