OSTİM Teknik Üniversitesi 27 Akademik Personel Alımı Yapıyor!

0
548

OSTİM Teknik Üniversitesi, 01 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanında akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

OSTIM Teknik Üniversitesi, akademisyen alım ilanında bünyesine 6 Profesör, 6 Doçent ve 10 Doktor Öğretim Üyesi ile 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.”
 • Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
OSTİM Teknik Üniversitei Akademisyen Kadrolarını İçeren Birimler:
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe), Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce), Endüstriyel Tasarım (Türkçe), Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)
 • Mühendislik Fakültesi: Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme (İngilizce)
 • Meslek Yüksekokulu: E-Ticaret ve Pazarlama

İstenilen Belgeler:

Tüm Adaylardan İstenilen Belgeler:
 1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
 2. Öz geçmiş.
 3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 4. Nüfus Cüzdanı Örneği.
 5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurt dışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 6. SGK Hizmet Dökümü.
 7. Adli Sicil Belgesi.
 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları için İstenen Belgeler:
 1. Yayın listesi
 2. Doçentlik belgesi
 3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
 4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD

Özel Şartlar:

 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.
 • İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.
Sınav Takvimi:
 • Başvuru Tarihi : 01/03/2021
 • Son Başvuru Tarihi : 15/03/2021
 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
  • Ön Değerlendirme Tarihi: 17/03/2021
  • Sınav Tarihi : 18/03/2021
  • Sonuç Açıklama Tarihi : 22/03/2021
Adres :
OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

7 + three =