Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

0
71

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 90 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ile alakalı ilanı 9 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanında HM01 nitelik kodu ile 80, HM02 nitelik kodu 6 ve HM03 nitelik kodu ile 4 Hemşire alımı yapılacağını duyurdu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2018 KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 90 (doksan) adet sözleşmeli personel (Hemşire) alınacaktır.”

Genel Şartlar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. 657 sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
 5. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)
 6. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.
 7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 8. Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Özel Şartlar:
 1. HM02 nitelik koduna başvuracak adaylar için Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak şartı aranacaktır.
 2. HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.
 3. HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az 60 puan aldığını belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Şekli, Yeri, Zamanı ve İstenilen Belgeler:

 1. Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir) 2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi 4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2018 KPSS:P3 puanını gösteren belge) 5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 6- 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır. ** e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu tüm belgeler kabul edilecektir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

seventeen − 15 =