Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
1419

Ondokuz Mayıs Üniversitesi çeşitli alanlardaki akademik birimlerine Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 28 Mayıs 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilanda çeşitli kadrolara Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaptığı açıklama aşağıda yer almaktadır.

“Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. ”

İlan Başlangıç Tarihi: 28.05.2020 

Not: İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olup belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuruda İstenilen Belgeler

Profesör kadrosu için,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde;

 • Özgeçmişini,
 • Doçentlik belge suretini,
 • Yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir),
 • Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
 • Yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını,
 • Üniversiteye katkılarını kapsayan ve
  belgeleyen 6 takım dosyayı 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir. 

Doçent kadrosu için;

 • Dilekçe,
 • Özgeçmişleri,
 • Onaylı doçentlik belgesi,
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

 • Yabancı dili belirten bir dilekçe,
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında); tasdikli mezuniyet belgesi,
 • Doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramamaktadır.

Not: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edememektedir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi çeşitli alanlardaki akademik birimlerine Öğretim Elemanı alımı yapacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaptığı açıklama aşağıda yer almaktadır.

“Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri
ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına
eleman alınacaktır. “

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Açıklaması ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no,
  email v.s.) açıkça belirtilecektir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
  Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)
 • Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
 • ALES Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Başvurular ilgili birimlere, Rektörlük için ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılmalıdır.

Bu haberle ilgili duyuru resmi gazete sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinde Başvuru dilekçesi (Bölüm adı belirtilerek)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

two × two =