Ondokuz Mayıs Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi Alacak!

0
553

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi alımı yapacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 26 adet Araştırma Görevlisi olarak akademik personel alım yapacağını Resmi Gazete üzerinden duyurmuştur.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Sınav ve Başvuru Tarihi:

 • Duyuru Başlama Tarihi: 30.06.2020 Salı
 • Son Başvuru Tarihi: 14.07.2020 Salı mesai bitimi
 • Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi: 20.07.2020 Pazartesi
 • Giriş Sınavı Tarihi: 23.07.2020 Perşembe
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 28.07.2020 Salı
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.omu.edu.tr

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Açıklaması ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vs.) açıkça belirtilecektir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti
 • İlan şartına bağlı olarak lisansüstü öğrenci belgesinin veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)
 • Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
 • ALES Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

İlanda  Ondokuz Mayıs Üniversitesi alım yapılacak kadroyu aşağıda belirtmiştir:

Eğitim Bilimleri Fakültesi; Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri, Fransız Dili Eğitimi bölümlerine

Fen Edebiyat Fakültesi; Türkiye Coğrafyası, Geometri, Eski Türk Dili bölümlerine

Güzel Sanatlar Fakültesi; Grafik ve Resim bölümlerine

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İktisat Politikası, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası Ticaret bölümlerine alım yapılacaktır.

Diğer kadro detayları için tıklayınız.

Genel Şartlar

1) Mezkur yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

Resmi Gazete’ de yayımlanan ilana ulaşmak için tıklayınız.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

five × four =