Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

0
479

Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik kadro ilanı yayımladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlerine 2 Profesör ve 5 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 28 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik kadro ilanında 7 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır “
 • İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.
 • Adayların; http://www.erbakan.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT: Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;
 • Dilekçe,
 • Özgeçmiş,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi,
 • Eğiticilerin eğitimi programına katılım belgesi,
 • Kimlik belgesi fotokopisi,
 • Puan tablosu,
 • Askerlik durum belgesi (kurum dışından başvuracak adaylar için),
 • Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (kurum dışından başvuracak adaylar için) ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş belleği ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.
2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının;
 • Dilekçe,
 • Özgeçmiş,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi,
 • Eğiticilerin eğitimi programına katılım belgesi,
 • Yabancı dil belgesi*,
 • Kimlik belgesi fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi
 • Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (kurum dışından başvuracak adaylar için), puan tablosu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş belleği ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

* Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından;

 • İlçelerdeki Fakülteler, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatları Anabilim Dalları) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kur’an-ı Kerim Okuma Kıraat İlmi Anabilim Dalı), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan tüm bölümlerde ve öğretim üyesi bulmakta güçlük çekilen anabilim dallarında dekanlığın teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü durumlarda elli beş, diğer bölümlerde en az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olması gerekir.
 • Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Yayınlanan ilanda kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütüldüğü belirtilen bölümlerde Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı DilÖğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin yabancı dille öğretime ilişkin ilgili maddelerinde yer alan şartlardan birini taşıması gerekir.

Başvuru Şartları:

 1. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
 2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 3. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
 4. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 6. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde;
   • Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,
   • Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
 • Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
İlan Başlama Tarihi : 28.04.2020 İlan Bitiş Tarihi : 12.05.2020
ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28
Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

four × three =