Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

0
275

Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alımı yapılacağını duyurdu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 27 öğretim üyesi ve 9 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 15 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, akademik personel alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 6 Profesör, 13 Doçent ve 8 Doktor Öğretim Üyesi ile 6 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir. “
ÖNEMLİ NOT : Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.
İlanda yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Hukuk Fakültesi: Kamu Hukuku Bölümü
 • Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi: Temel Eğitim
 • Fen Fakültesi: İstatistik, Matematik-Bilgisayar
 • Meram Tıp Fakültesi: Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri,
 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Maliye
 • Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi: Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri
 • Ereğli Eğitim Fakültesi: Temel Eğitim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Uçak Mühendisliği
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi: Dilbilimi, Tarih
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Hemşirelik Fakültesi: Hemşirelik
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik
 • Turizm Fakültesi: Turizm Rehberliği
 • Veteriner Fakültesi: Zootekni ve Hayvan Besleme, Temel Bilimler

Başvuru Şartları ve İstenilen Başvuru Belgeleri:

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;
 1. http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.
2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının;
 1. http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.
2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının;
 1. http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
 1. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
 2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.
 3. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
 4. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 6. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
ADRES : Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28

Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:
 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır”
İlanda yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Radyo, Televizyon ve Sinema, Grafik Sanatlar
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi: İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimler
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Maliye
 • Türk Müziği Devlet Konservatuvarı: Çalgı Eğitim

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru Formu (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır),
 2. Öz geçmiş,
 3. Kimlik belgesi fotokopisi,
 4. Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,
 5. Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi,
 6. Bir adet fotoğraf (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden sisteme yüklenmesi halinde ayriyeten istenmeyecektir.)
 7. ALES Belgesi,
 8. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili),
 9. Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için),
 10. Özel şartlarda belirtilmiş ise deneyim belgesi fotokopisi.
 11. Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi fotokopisi
 12. Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi fotokopisi
 13. SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için).
ADRES BİLGİLERİ :
 • Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi : Aşkan Mahallesi Yeni Meram Caddesi Meram / KONYA
 • Türk Müziği Devlet Konservatuvarı: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yerleşkesi Yeni Meram Caddesi No: 132 Meram / KONYA
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Sahibata Mahallesi, Abdülmümin Sokak, No: 16 Meram/KONYA
 • Yabancı Diller Yüksekokulu: Meram Yerleşkesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Binası A Blok No: 12 Meram/KONYA
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Köyceğiz Yerleşkesi, Köyceğiz Mahallesi, Demeç Sokak, No: 39 Meram / KONYA
ÖNEMLİ NOT
 • Elektronik ortamda başvuru yapmayan, başvurusunu onaylamayan veya istenen belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
SINAV TAKVİMİ
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi : 02.11.2020 Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 10.11.2020 Giriş Sınav Tarihi : 13.11.2020 Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 19.11.2020 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.erbakan.edu.tr
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

six + 19 =