Muş Alparslan Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak!

0
532

Muş Alparslan Üniversitesi 26 Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak!

Muş Alparslan Üniversitesi 26 Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olarak akademik personel alacağımı yapacağını Resmi Gazete üzerinden duyurmuştur.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları

 • Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 3 (üç) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 3 (üç) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
 • Adayların; Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde dosyalarına eklemeleri zorunludur.
 • Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
 • Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.
 • Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.
 • Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi

• İnternet Adresi: www.alparslan.edu.tr

• İlk Başvuru Tarihi: 27.07.2020

• Son Başvuru Tarihi: 10.08.2020

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfası mevzuat ve formlar kısmından temin edilecektir.)
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diploması
 • Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi
 • Doktora belgesi (Doktora yapmış olmak özel şartı aranan adaylar için)
 • ALES Sonuç belgesinin çıktısı,
 • Yabancı Dil belgesi (Lisans eğitimi veren birimler ile Rektörlük kadrolarına başvuracak adaylar için)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Özgeçmiş,
 • Askerlik durum belgesi,
 • Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
 • “İlanda Aranan Özel Şartlar’ da istenen belgeleri, başvuru dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi alım yapılacak kadroyu aşağıda belirtmiştir:

Eğitim Fakültesi: Eğitim Bilimleri ve Özel Eğitim bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi: Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji ve Felsefe bölümleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü

Diğer kadro detayları için tıklayınız.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

one × one =