Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapıyor!

0
875

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öncelikli alan Araştırma Görevlisi alım ilanı yayımladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 27 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 16 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik kadro ilanında 27 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Öncelikli Alanlar) Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır.”
İlanda Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi Araştırma Görevlisi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Edebiyat Fakültesi: Felsefe, Arkeoloji
 • Hukuk Fakültesi: Özel Hukuk, Kamu Hukuku

İstenilen Belgeler

 • Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe Örneği (http://www.personel.mu.edu.tr)
 •  Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe Örneğinde istenilen Ekli Belgeler
AÇIKLAMALAR:
 1. “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6. maddesinin 2. fıkrasına istinaden Üniversitemiz 21.02.2019 tarih ve 554/7 sayılı Senato Kararı ile ALES ve Yabancı Dil Sınav puan barajları yükseltilmiştir.
 2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
 3. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında; a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı Kanunun 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları,” b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanunun 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur.
 4. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesine göre atama yapılacak olup, adaylardan tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 5. Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 15. maddesi uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

Başvuru Şartları

 1. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. stenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 4. Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sonuçlar Üniversitemiz http://www.mu.edu.tr web adresinden açıklanacaktır. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
Sınav Takvimi:
 • İLK BAŞVURU TARİHİ : 16.11.2020
 • SON BAŞVURU TARİHİ : 02.12.2020
 • ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 11.12.2020 SINAV GİRİŞ TARİHLERİ :
 • SINAV GİRİŞ TARİHİ (EDEBİYAT FAKÜLTESİ ): 17.12.2020
 • SINAV GİRİŞ TARİHİ (ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ): 17.12.2020
 • SINAV GİRİŞ TARİHİ (KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ): 18.12.2020
 • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 25.12.2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

one × 3 =