Milli Savunma Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
184

Milli Savunma Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre çeşitli Fakülte ve bölümlere, araştırma görevlisi, profesör ve öğretim görevlisi olarak akademik personel alımı yapılacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun. 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu. 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu. MSÜ Akademik Personelin Seçimi. Atanması. Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaklan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yen i levent/İstanbul): doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaşlar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksek okulu müdürlüğü’ enstitü müdürlüğüne Resmi Gazetede ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Her aday sadece bir kadroya başvuru sapabilecektir.

İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.cdu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi. Atanması. Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi. Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki şartlar geçerli olacaktır.

Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

Başvuru Şartları

 • Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak.
 • MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak.
 • Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak
 • Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50. ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde: adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Yabancı Ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak.
 • Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak.
 • Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak.
 • MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi. Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

 • Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır).
 • Özgeçmiş (YÖKSİS’ ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır).
 • Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir).
 • Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır).
 • Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır).
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır).
 • İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır).
 • Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi.
 • Uç adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDI formatında yer aldığı bir adet yoğun disk (CD).
 • Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını y azması gerekmektedir).
 • Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu yoğun disk.
 • MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi. Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”.
 • IX)I numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı.
 • Profesör ve doçent kadrolarına başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı). Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyası 6 suret hazırlanacaktır (Noter onaylı belge kullanıldıysa bir dosyada orijinal, diğerlerinde fotokopi kullanılabilir. Güvenlik Soruşturma Formları bir dosya içeriğinde yer alacaktır). Başvuru dosyasının hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

 • Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır).
 • Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır).
 • Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir).
 • Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır).
 • ALES belgesi.
 • Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır).
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır).
 • İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır), ğ. Nüfus cüzdanı/1 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi.
 • Üç adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında yer aldığı bir adet yoğun disk (CD).
 • Bilimsel yayınların listesi ve suretleri.
 • Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu yoğun disk.
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır).

Not: Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro kapakta belirtilecektir.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

11 + eight =