Mersin Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
177

Mersin Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Mersin Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre çeşitli fakülte ve bölümlere toplam 22 akademik personel alımı yapılacaktır.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 S.K. 50/d md. uyarınca alım yapılacaktır.)

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Özgeçmiş
 • Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
 • Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesinin aslı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)
 • Lisans Transkripti (Onaylı Örneği) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK’ün yayınlamış olduğu 4’lük ve 5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır)
 • Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
 • Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.
 • 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)
 • Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroda tecrübe aranıyor ise; halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumundan ayrılanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi, özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü ve çalışılan şirketten alınan onaylı yazı.)

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

– Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü yada ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

– İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

– Özel yetenekle öğrenci alan programlar için başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır.

– Eğitim Bilimleri bölümleri için adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

– 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile,

– Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Önemli Bilgiler

1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- İlan edilen kadrolara başvurular aşağıdaki tabloda yer alan “BAŞVURU YERİ” başlıklı sütunda yazılı olan birimlere yapılacaktır.

Bu haberle ilgili  forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

four + two =