Mersin Üniversitesi 50 Akademisyen Alımı Yapıyor!

0
560

Mersin Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Mersin Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği 28 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ilanında toplamda 11 öğretim üyesi ve 39 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Mersin Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında 7 Doktor Öğretim Üyesi,19 Doçent ve 19 Profesör alımı yapılacağını duyurdu.
Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. “
İlanda yer alan Mersin Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme
 • İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Mühendislik Fakültesi: İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 • Tıp Fakültesi: Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri

Genel Şartlar:

 • 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.
 • Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olması gereklidir.
 • Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
 • İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)
 • 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 • Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İstenen Belgeler

Başvuru Yeri ve Tarihi:
 • Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir. (Süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) – Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür. NOT: 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri bu ilan için geçerli değildir.
Başvuru Tarihleri:
 • BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 28/12/2020
 • BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 11/01/2021 (Mesai Bitimi)

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: – Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.” – Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.
İlanda yer alan Mersin Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Anamur Meslek Yüksekokulu: Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
 • Erdemli Meslek Yüksekokulu: Yönetim ve Organizasyon
 • Mersin Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Teknolojileri
 • Rektörlük: Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Sağlık Bakım Hizmetleri, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Muhasebe ve Vergi, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: El Sanatları, İnşaat
 • Tıp Fakültesi: Dahili Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri
 • Eczacılık Fakültesi: Eczacılık Meslek Bilimleri
 • Eğitim Fakültesi: Güzel Sanatlar Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Biyoloji, Biyoteknoloji, Tarih

Genel Şartlar:

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak koşulu aranır.

İstenen Belgeler:

 • Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öz geçmiş
 • Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
 • Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)
 •  Lisans Transkripti (Onaylı Örneği) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK’ün yayınlamış olduğu 4’lük ve 5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır)
 • Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
  • Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
  •  İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
 • Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.
 • 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile,
  • Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 • 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)
 • Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroda tecrübe aranıyor ise; halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumundan ayrılanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi, özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü ve çalışılan şirketten alınan onaylı yazı.).
 • Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
NOT:
 1. İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 3. İlan edilen kadrolara başvurular aşağıdaki tabloda yer alan “BAŞVURU YERİ” başlıklı sütunda yazılı olan birimlere yapılacaktır.
Sınav Takvimi:
 • Başvuru Tarihi: 28.12.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 11.01.2021
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 14.01.2021
 • Sınava Giriş Tarihi: 18.01.2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 20.01.2021
 • Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi: http://www.mersin.edu.tr/
 • Açıklama: Web sayfamızdaki Duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

20 − 3 =