Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

0
915

Mersin Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlandı.

Mersin Üniversitesi 9 Haziran 2020 tarihinde resmi gazetede yayımladığı ilana göre Hemşire, Biyolog, Ebe,  Röntgen Teknisyeni,Laborant, Diğer Sağlık Personeli, Eczacı, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Psikolog ve Diyestisyen branşlarında toplamda 174 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Mersin Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli ilanında 109 Hemşire,3 Eczacı, 1 Fizyoterapist, 1 Psikolog, 1 Biyolog, 2 Ebe, 1 Diyetisyen, 30 Sağlık Teknikeri, 13 Röntgen Teknisyeni, 3 Laborant, 10 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacaktır.

 • ECZACI kadrosuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
” Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 174 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.  “

Aranılan Şartlar

 Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak;

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44
  sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle;
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Özel Şartlar:
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 • 2018KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
  istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

İstenilen Belgeler:

 1. Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
 2. Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz)
 3. 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi
 4. Diploma Fotokopisi
 5. Kimlik Fotokopisi
 6. Özel Şart Belgesi (Varsa)
 7. Fotoğraf (1 adet)
 8. Askerlik Durum Belgesi

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 • Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
 • Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapacaklardır.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
 • Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir.
 • Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir.
 • İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru Tarihleri : 09.06.2020 – 23.06.2020 (mesai bitimi 17.00)

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

11 + 13 =