Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

0
147

Manisa Celal Bayar akademik kadro ilanı yayımladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlerine 10 Doktor Öğretim Üyesi, 14 Doçent, 10 Profesör ve 4 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 22 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik kadro ilanında 34 Öğretim Üyesi ve 4 Öğretim Görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Manisa Celal Bayar  Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. “

 

 Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler:

Genel Şartlar:
 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
 2. Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
 3. Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
 4. NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye ve “Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu” için üzerine tıklayınız.

PROFESÖR Kadrosu için;
 • 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Profesör kadroları daimi statüdedir.
 • 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi,Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)
 • 1 (Bir) Takım Dosya ve 6 (altı) adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
DOÇENT Kadrosu için;
 • 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Doçent kadroları daimi statüdedir.
 • 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)
 • 1 (Bir) Takım Dosya ve 4 (dört) adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrosu için;
 • 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, 2 adet Fotoğraf)
 • 1 (Bir) Takım Dosya ve 4 (dört) adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

 

Başvuru Tarihleri:
 1. İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 2. Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime (İlan Üzerinde Belirtilen Başvuru Yerine) Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

İlan Başlama Tarihi : 22.04.2020
İlan Bitiş Tarihi : 06.05.2020


Öğretim Görevlisi İlanı

“Manisa Celal Bayar  Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
doğrultusunda Öğretim Görevlileri alınacaktır.”

Genel Şartlar:

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 4. Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 5. İlan şartlarımızı taşıyan adayların yasal süre içerisinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Kadrosu için İstenilen Belgeler:

 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu  (Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
 • ALES Sonuç Belgesi (Muafiyet şartından yararlanmayacak olan adaylar için)
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)
 • Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Sureti
 • Tıpta Uzmanlık Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)
 • Özgeçmiş ve Var İse İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraf (1 Adet)
 • “İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar” kısmında belirtilen niteliklere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti

 

NOT

 • Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri geçersizdir.
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na ulaşması gerekmekte olup, postadaki gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

 

Başvuru ve Sınav Takvimi:

İlan Yayım Tarihi : 22.04.2020
Son Başvuru Tarihi : 08.05.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 14.05.2020
Sınav Giriş Tarihi : 20.05.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.05.2020
*”Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları” yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

6 − four =