Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

0
1807
Güncelleme:

DÜZELTME İLANI

“15.05.2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Akademik Personel Alım İlanımızda B)Öğretim Görevlisi Kadrolarına Ait kısımda yer alan 6 Sıra No’lu Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı 6. Derece 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosu için İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar bölümü “Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği veya İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve kamu kurumlarında en az 10 yıl eğitim öğretim deneyimine sahip olmak.” şeklinde düzeltilmiştir.”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı ilanı yayımladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi , bünyesindeki  fakülte, yüksekokul, rektörlük ve meslek yüksekokullarının çeşitli bölümlerine 7 Doktor Öğretim Üyesi ve 19 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 15 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi ilanında, toplamda 7 öğretim üyesi ve 19 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. ” Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’nden: Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır ”

İstenilen Belgeler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN
 • 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi,
 • Özgeçmiş,
 • Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu,
 • Nüfus Cüzdanı Sureti,
 • Doktora Belgesi Onaylı Sureti,
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Öğrenim Belgeleri,
 • 2 adet Fotoğraf)
 • 1 (Bir) Takım Dosya ve 4 (dört) adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

Genel Şartlar

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
 2. Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
 3. İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde;
 4. Doktor Öğretim Üyesi adayları kadronun ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 5. Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime (İlan Üzerinde Belirtilen Başvuru Yerine) Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.
NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi” ne http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, “Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu”na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru Yeri ve Tarihi

İlan Tarihi: 15.05.2020 İlan Bitiş Tarihi:  29.05.2020

Öğretim Görevlisi İlanı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN; “Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri alınacaktır.”
Öğretim Görevlisi Kadrosu için Gerekli Unvan Şartları:
 • Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans veya yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Genel Şartlar

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. 2018 ÖSYM yerleştirmelerinden itibaren Meslek Yüksekokullarında Temel Yetenek Testi (TYT) kullanılmaya başlandığından Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi aday başvurularının değerlendirilmesinde 09.12.2019 tarih ve 2019/18 sayılı Üniversitemiz Senatosunun kararı uyarınca adayların lisans programından mezun oldukları alana ilişkin ALES puan türü kabul edilecektir.
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 5. Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 6. İlan şartlarımızı taşıyan adayların yasal süre içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (İlanımızda yer alan Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı için), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin altıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenilen Belgeler:

 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.) (Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
 • ALES Sonuç Belgesi (Muafiyet şartından yararlanmayacak olan adaylar için)
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Sadece Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar gönderecektir. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.)
 • Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)
 • Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Aslı veya Onaylı Sureti
 • Doktora Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
 • Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Yüksek Lisans Mezunu ya da Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
 • Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
 • Özgeçmiş ve Var İse İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraf (1 Adet)
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)
 • SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)
 • “İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar” kısmında belirtilen niteliklere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti
NOT:
 1. Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
 2. Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.
 3. Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime (İlan Üzerinde Belirtilen Başvuru Yerine) Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.
 4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolarından sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi : 15.05.2020 Son Başvuru Tarihi : 01.06.2020 Ön Değerlendirme Tarihi : 05.06.2020 Sınav Giriş Tarihi : 10.06.2020 Sonuç Açıklama Tarihi : 12.06.2020 ** “Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları” yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır
Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

thirteen − 9 =