Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

0
862

Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 20 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı ilanda Rektörlük Biriminde görev almak üzere 8 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlük Birimine; Büro Personeli, Destek Personeli (Aşçı)i Avukat, Psikolog, Laborant ve Mühendis branşlarında toplamda 8 sözleşmeli personel alımı yapılacağını belirtti.

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel alınacaktır “

 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

 • Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  • Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreylehapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Askerlik durumu itibariyle;
   • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
   • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
   • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı
   ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
 • Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Orta Öğretim Mezunları için 2018 KPSS P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bununda eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

 1. Başvuru Formu (www.ozal.edu.tr adresinden temin edilecektir)
 2. Sınav Sonuç Belgesi
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 6. Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü
 7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 9. Özgeçmiş ve sertifikalar.
 10. Fotoğraf (1 Adet)

Başvuru Şekli ve Yeri

 • Adayların başvurularını (www.ozal.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına e-mail yoluyla [email protected] adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

 • Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.ozal.edu.tr) adresinden ilan edilecektir.
 • KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.
 • Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 • Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres : Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
Tel : 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

İlan detayları için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

three × three =