Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

0
1057

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 18 Ocak 2021 tarihli  sözleşmeli personel alım ilanı için  20 Ocak 2021 tarihinde Düzeltme İlanı yayımladı.


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.

Resmi Gazete’de 18.01.2021 tarihinde yayımlanan ilanda Üniversitenin birimlerine Tekniker, Büro Personeli, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Röntgen Teknisyeni branşlarında 30 Sözleşmeli Personel alımı yapılacağını duyurdu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel ilanında 6 Tekniker, 5 Büro Personeli,  5 Hemşire, 2 Laborant, 9 Sağlık Teknikeri ve 3 Röntgen Teknisyeni alımı yapılacaktır.

“Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer
alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda
belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.  “

Genel Şartlar ve Özel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle;
  • a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  • b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  • c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
   yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
  yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
  istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
  sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir
  engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
 • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
  kadroya başvuru yapamayacaktır.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
  getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
  maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
  Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
  Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 • Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
  Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

İstenilen Belgeler:

 1. KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 2. Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
 3. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
 4. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 5. Fotoğraf, (1 adet)
 6. Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
 7. Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
 8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihleri

 • Başvuru Yeri/Adresi:
  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı
  yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez.
 • Başvuru Tarihleri :
  Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
  Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web
  sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

19 + 2 =