Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
703

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi lisansüstü başladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü başvuruları başladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları için enstitülere başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz:

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Başvuru Bilgileri
Müracaatlar 07-08-09-10 Temmuz 2020 tarihlerinde 4 (dört) gün, Enstitüye şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılacaktır.
 • Kesin kayıt tarihlerinde eksik belge ile gelen öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
 • Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılabilir.
 • Kesin kayıtlarda ALES ve Dil Belgelerinin geçerlilik sürelerinin devam ediyor olması esastır.
Tezli Yüksek Lisans programına başvurular için Gerekli Şartlar ve İstenilen Belgeler:
 1. Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi (Enstitü web sayfası http://sabe.ksbu.edu.tr/index/sayfa/6870/ortakformlar linkinden temin edilebilir.)
 2. Lisans diploması aslı veya noter onaylı sureti. (Adayların lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekmektedir.)
 3. Eğitimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 09/06/2020-E.4768
 4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi çıktısı, (Bilgisayar çıktısı Enstitüde onaylatılacak olup, ÖSYM ve YÖKDİL sayfalarından onaylanamayan sonuçlar kabul edilmeyecektir.)
 5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için ALES (SAY) puanı en az 60, Hemşirelik Anabilim Dalı için ALES (SAY) puanı en az 60, Ebelik Anabilim Dalı için ALES (SAY) puanı en az 55, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı için ALES (SAY) puanı en az 60, Farmakoloji Anabilim Dalı için ALES (SAY) puanı en az 60, Fizyoloji Anabilim Dalı için ALES (SAY) puanı en az 60 veya ALES’e eşdeğer sayılan ve Uluslararası düzeyde kabul gören GMAT (Graduate Management Aptitude Test) veya GRE (Graduate Record Examination) sınavında en az ALES’e eşdeğer bir puan almış olmak,
 6. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için YDS Puanı en az 40, Hemşirelik Anabilim Dalı için YDS Puanı en az 40, Ebelik Anabilim Dalı için YDS Puanı en az 40, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı için YDS Puanı en az 50, Farmakoloji Anabilim Dalı için YDS Puanı en az 50, Fizyoloji Anabilim Dalı için YDS Puanı en az 50 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ( ÜDS, E-YDS, KPDS, TOFEL, YÖKDİL vb.) bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış olmak.
 7. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi çıktısı, (Bilgisayar çıktısı Enstitüde onaylatılacak olup, ÖSYM ve YÖKDİL sayfalarından onaylanamayan sonuçlar kabul edilmeyecektir.) – IELTS ( International English Languange Testing System ) Sınavının Merkezi Yabancı Dil Sınavları ile eşdeğerliğinin olmadığına dair 15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı olduğundan bu dil sınavı ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. – ALES ve Dil Belgesi geçerlilik süresi dolmuş adayların başvuruları KESİNLİKLE Kabul edilmeyecektir. – ALES, YÖKDİL, YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS BELGESİ (5 yıl geçerlidir.) TOFEL ise (2 yıl geçerlidir.)
 8. Lisans Not Durum Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Adayın Lisans transkriptinde veya Diplomasında mezuniyet not ortalaması yüzlük not sistemine göre belirtilmiş ise bu not, yüzlük not yerine dörtlük not sitemine göre belirtilmiş olan notların ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm tablosu kullanılarak yüzlük not karşılığı alınır.)
 9. Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından 100 üzerinden en az 50 (elli) notu alamayan adaylar başarısız sayılırlar.
 10. T.C. Kimlik Nolu Kimlik cüzdanı arkalı önlü fotokopisi. (aslı yok ise noter onaylı fotokopisi kabul edilecektir.) Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 09/06/2020-E.4768
 11. Askerlik Durumunu gösterir belge. (terhis, muaf, tecilli, bedelli terhis, bedelli başvuru)
 12. Sabıka kaydı olmadığına dair beyan formu (Enstitümüzün Formlar Bölümünde yer alan Ortak Formlar kısmından ulaşabilirsiniz.)
 13. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.
 14. İstenilen belgeler sırasıyla mavi plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.
 Yüksek Lisanstan Doktora programına başvurular için Gerekli Şartlar ve İstenilen Belgeler:
 1. Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi (Enstitü web sayfası http://sabe.ksbu.edu.tr/index/sayfa/6870/ortakformlar linkinden temin edilebilir.)
 2. Lisans ve Yüksek lisans diploması aslı veya noter onaylı sureti. (Adayların yüksek lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekmektedir.)
 3. Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için YÖK Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
 4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi çıktısı, (Bilgisayar çıktısı Enstitüde onaylatılacak olup, ÖSYM ve YÖKDİL sayfalarından onaylanamayan sonuçlar kabul edilmeyecektir.)
 5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için en az 65 ALES (SAY) puanı veya ALES’e eşdeğer sayılan ve Uluslararası düzeyde kabul gören GMAT (Graduate Management Aptitude Test) veya GRE (Graduate Record Examination) sınavında en az ALES’e eşdeğer bir puan almış olmak.
 6. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için YDS puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, E-YDS, KPDS, TOFEL, YÖKDİL vb.) bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış olmak.- IELTS ( International English Languange Testing System ) Sınavının Merkezi Yabancı Dil Sınavlarıile eşdeğerliğinin olmadığına dair 15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıolduğundan bu dil sınavı ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.- ALES ve Dil Belgesi geçerlilik süresi dolmuş adayların başvuruları KESİNLİKLE Kabuledilmeyecektir.- ALES, YÖKDİL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS BELGESİ (5 yıl geçerlidir.) TOFEL ise (2 yıl geçerlidir.)
 7. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi çıktısı, (Bilgisayar çıktısı Enstitüde onaylatılacak olup, ÖSYM ve YÖKDİL sayfalarından onaylanamayan sonuçlar kabul edilmeyecektir.)
 8. Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Adayın Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinde veya Diplomasında mezuniyet not ortalaması yüzlük not sistemine göre belirtilmiş ise bu Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 09/06/2020-E.4768 notlar, yüzlük not yerine dörtlük not sitemine göre belirtilmiş olan notların ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm tablosu kullanılarak yüzlük not karşılığı alınır.)
 9. Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından 100 üzerinden en az 50 (elli) notu alamayan adaylar başarısız sayılırlar.
 10. T.C. Kimlik Nolu Kimlik cüzdanı arkalı önlü fotokopisi. (aslı yok ise noter onaylı fotokopisi kabul edilecektir.)
 11. Askerlik Durumunu gösterir belge. (terhis, muaf, tecilli, bedelli terhis, bedelli başvuru)
 12. Sabıka kaydı olmadığına dair beyan formu (Enstitümüzün Formlar Bölümünde yer alan Ortak Formlar kısmından ulaşabilirsiniz.)
 13. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.
 14. İstenilen belgeler sırasıyla mavi plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir
 • ÖNEMLİ NOT: İstenilen Diploma ve diğer belgelerin asılları ve birer fotokopisi ile gelinmesi halinde Enstitümüzce aslı gibidir yapılabilecektir. Belgelerin asılları ile gelinmemesi halinde, evrakların noter onaylı suretleri ibraz edilecektir. Noter onaylı suretinin fotokopisi KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (Eski adı ile Sağlık Yüksekokulu binasının 3. katı) DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km. Merkez KÜTAHYA
BAŞVURU ADRESİNE ULAŞIM:
Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili internet sitesinden, Yerleşkeye toplu taşıma araçları ile ulaşım konusunda yardım alabilirsiniz. (http://www.kutahya.bel.tr/iletisim.asp) Tel: 0 (850) 283 43 43
İLETİŞİM:
KSBÜ Santral 274 260 00 43-48 Dahili 14 52 Direkt: 274 265 20 79 / Fax : 274 265 20 95 / [email protected]
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ilanına burada ulaşabilirsiniz.
Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

11 + 10 =