Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor!

0
841

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayımlandı.

Konya Teknik Üniversitesi’nin 20 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı ilana göre 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak.

 • 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan
  KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday,Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava
  çağrılacaktır.
 • KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak
başarı sırasına göre 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır “

 

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
  olmak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
  mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
  mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
  bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
  üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
  denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
  mezun olmak,
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
  büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
  geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
  sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi, mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),
 6. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
  Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen
  hükümleri kabul etmek,
 7. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
  askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

 1. Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Ek-1),
 2. Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek-2),
 3. Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi,
 4. E-devletten alınacak adli sicil kaydı,
 5. KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
  (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak
  değerlendirilecektir),
 6. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya
  bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından
  belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
 7. E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgeleri (mezun belgesi
  almakta sorun yaşayanlar lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı suretini ibraz
  etmelidir),
 8. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
  (E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)
 9. Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf
  olduğuna dair belge,
 10. Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (edevletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki
  tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir) (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
 11. Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini
  bildiğini gösterir belge (onaylı transkript, sertifika benzeri belgeler),
 12. Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren
  belgeler.
 

Sınavın Şekli,Konuları, Yeri ve Tarihi

 • Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı şekilde yapılacaktır.
 • Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
  bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları
  gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 • Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen
  tüm konulardır.
 • Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 23-24 Haziran 2020 tarihlerinde “Konya
  Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu-C Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1, 42150, Selçuklu/KONYA” adresinde yapılacaktır.
 • Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden
  değerlendirilecek ve en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
 • Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kontenjan
  sayısı kadar başarı derecelerine göre her bir pozisyon için asıl ve yedek aday belirlenecektir.
  Sınav ile ilgili duyurular www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
Özel Şartlar ve başvuru sınavı ile alakalı detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

4 × three =