Konya Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

0
739

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personeli alım ilanı yayımlandı.

Konya Teknik Üniversitesi’nin 24 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayımladığı ilana göre Mühendis, Mimar ve Destek Personeli branşında 5 Sözleşmeli Personel alımı yapılacağını duyurdu.

Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır”

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (S-1, S-2 ve S-3 kadroları için, askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak, S-4 ve S-5 kadroları için askerliğini yapmış olunması gerekmektedir)
 6. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 7. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 8. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 9. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 10. Adayların 2018 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
 11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 12. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 13. Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

 • Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 20 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru formu.
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
 4. 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
 5. Nitelikler bölümünde istenilen çalışma belgeleri veya sertifikalar.
 6. Barkotlu SGK Hizmet Dökümü.
 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 8. 1 adet vesikalık fotoğraf.
 9. S-1, S-2 ve S-3 kadroları için istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, Çalışma veya Görev Belgesi.
 10. S-4 ve S-5 kadroları için Ehliyet fotokopisi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 • Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
 • Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
 • Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz.
 • Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir
Başvuru Tarihleri ve Yeri
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gündür.
Başvuru Tarihi : 24/04/2020 Son Başvuru Tarihi : 13/05/2020
Adres : Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı/ Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1 Selçuklu/KONYA
Telefonlar : (0332) 205 1185, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585
Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

9 + 10 =