Konya Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

0
74

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı.

Konya Teknik Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alınacağı ile alakalı ilanı 22 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanında 1 Büro Personeli, 1 Destek Personeli alımı yapılacağını duyurdu.
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır. “
Genel ve Özel Şartlar:
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış olunması gerekmektedir).
 6. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 7. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 8. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 9. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 10. Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
 11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 12. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 13. Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu. 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. 4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. 5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar. 6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. 7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 8- 1 adet vesikalık fotoğraf. 9- S-7 kadrosu için Ehliyet fotokopisi

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 20 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
 2. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.
İLETİŞİM:
 • Adres : Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1 Selçuklu/KONYA
 • Telefonlar : (0332) 205 1184, (0332) 205 1185, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1 × 5 =