Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor!

0
351

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacak!

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi olarak 1 akademik personel alımı yapacağını Resmi Gazete üzerinden duyurmuştur.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne 1 (bir) adet belirli süreli statüde Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıda verilmiştir.

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 08.06.2020 – Son başvuru Tarihi: 24.06.2020

Söz konusu kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi;

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi  için gerekli uzmanlık alanını şu şekilde açıklamıştır: Doktorasını gıda ve hidrojel sistemlerinde kütle transferinin incelenmesi alanında yapmış olmak. Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Relaksometre, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniklerinin gıda ve hidrojellerin karakterizasyonunda kullanılması konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Genel Bilgiler

1) Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir.

3) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme

Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir.

4) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

6) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; İngilizce ders verebilme yeteneğine sahip olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

7) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Resmi Gazete’ de yayımlanan ilana ulaşmak için tıklayınız.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

2 × one =